Soạn bài Hướng dẫn tự học trang 125

Hướng dẫn Soạn bài Hướng dẫn tự học trang 125 – Sách Cánh Diều Lớp 11 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Câu 1: Tìm đọc thêm 1 số văn bản thông tin viết về:

– Sự cần thiết phải tôn trọng và tuân thủ pháp luật.

– Những phẩm chất của người Việt Nam và những thói hư tật xấu cần khắc phục.

– Em tìm đọc một số bài viết như:

   + Nâng cao ý thức pháp luật nhằm xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật của nhân dân trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

   + Tinh thần thượng tôn hiến pháp và pháp luật phải trở thành chuẩn mực thực thi, tuân thủ và văn hóa trong xã hội.

   + Người Việt – Phẩm chất và thói hư tật xấu.

Câu 2: Đọc sách, báo hoặc truy cập internet để tìm hiểu, thu thập các bài viết liên quan đến hiện tượng viết sai Tiếng Việt và nhiệm vụ giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

– Em tìm đọc một số bài viết như:

   + Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

   + Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt chính là giữ gìn và bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc.

Câu 3: Liên hệ với cá nhân và những người xung quanh để tìm hiểu thêm các biểu hiện cụ thể của phẩm chất và thói hư, tật xấu; những cách nói và viết sai tiếng Việt cần khắc phục. 

– Em quan sát và tìm hiểu thêm những biểu hiện cụ thể của phẩm chất và thói hư, tật xấu; những cách nói và viết sai Tiếng Việt. Sau đó đề xuất phương án khắc phục.

Với những hướng dẫn Soạn bài Hướng dẫn tự học trang 125 – Sách Cánh Diều Lớp 11 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.