Soạn bài Học Thầy Học Bạn

Hướng dẫn soạn bài Học Thầy  Học Bạn – Sách Chân Trời Sáng Tọa Ngữ Văn 6 (tập 2) chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Câu hỏi (trang 42 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Việc học hỏi từ thầy cô, bạn bè có ý nghĩa gì đối với chúng ta?

Việc học hỏi từ thầy cô, bạn bè có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi chúng ta.

Với thầy cô, chúng ta có thể học hỏi được kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm sống. Thầy cô là những người có chuyên môn, có kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy. Họ có thể truyền đạt cho chúng ta những kiến thức, kỹ năng cần thiết để học tập, làm việc và phát triển bản thân. Ngoài ra, thầy cô cũng là những người có kinh nghiệm sống, họ có thể chia sẻ với chúng ta những bài học quý giá trong cuộc sống.

Với bạn bè, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều khác nhau, từ kiến thức, kỹ năng đến những giá trị sống. Bạn bè là những người cùng trang lứa với chúng ta, họ có thể chia sẻ với chúng ta những suy nghĩ, cảm xúc, những khó khăn, niềm vui trong cuộc sống. Từ đó, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều từ bạn bè, giúp chúng ta hoàn thiện bản thân hơn.

Cụ thể, việc học hỏi từ thầy cô, bạn bè có những ý nghĩa sau:

 • Giúp chúng ta nâng cao tri thức, hiểu biết: Thầy cô, bạn bè là những người có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm sống phong phú. Việc học hỏi từ họ sẽ giúp chúng ta nâng cao tri thức, hiểu biết về nhiều lĩnh vực khác nhau.
 • Giúp chúng ta phát triển bản thân: Việc học hỏi từ thầy cô, bạn bè sẽ giúp chúng ta phát triển bản thân toàn diện, cả về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm sống và các giá trị sống.
 • Giúp chúng ta xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp: Việc học hỏi từ thầy cô, bạn bè sẽ giúp chúng ta xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh.

Để việc học hỏi từ thầy cô, bạn bè đạt hiệu quả cao, chúng ta cần có ý thức học hỏi, chủ động tiếp thu kiến thức, kỹ năng từ họ. Chúng ta cũng cần biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của thầy cô, bạn bè.

Câu hỏi (trang 43 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Trong đoạn này, tác giả kể câu chuyện về thời tuổi trẻ của Lê-ô-na-rơ-đô Đa Vin-chi nhằm mục đích gì?

Trong đoạn này, tác giả kể câu chuyện về thời tuổi trẻ của Lê-ô-na-rơ-đô Đa Vin-chi nhằm mục đích nhấn mạnh vai trò của người thầy đối với sự thành công của học trò.

Câu chuyện kể về Lê-ô-na-rơ-đô Đa Vin-chi, một thiên tài hội họa, điêu khắc, kiến trúc, âm nhạc,… ngay từ nhỏ. Tuy nhiên, nếu không có sự dẫn dắt của người thầy, có lẽ ông sẽ không thể phát triển được tài năng của mình đến mức như vậy.

Người thầy của Lê-ô-na-rơ-đô Đa Vin-chi là Andrea del Verrocchio, một nghệ sĩ tài năng, nổi tiếng ở Florence thời bấy giờ. Ông đã nhận ra tài năng của Lê-ô-na-rơ-đô Đa Vin-chi và đã tận tâm truyền dạy cho ông những kiến thức, kỹ năng cần thiết.

Nhờ sự chỉ dạy của người thầy, Lê-ô-na-rơ-đô Đa Vin-chi đã có thể phát huy hết tài năng của mình. Ông đã trở thành một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của nhân loại, để lại cho đời nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị.

Thông qua câu chuyện này, tác giả muốn gửi gắm một thông điệp: Muốn thành công, cần có sự nỗ lực của bản thân, nhưng cũng cần có sự giúp đỡ của người thầy, người có kinh nghiệm, có kiến thức.

Ngoài ra, câu chuyện này cũng thể hiện sự trân trọng của tác giả đối với vai trò của người thầy trong xã hội.

Câu 1 (trang 43 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Xác định những câu văn thể hiện ý kiến của người viết về việc học thầy, học bạn?

Trong đoạn văn “Học thầy, học bạn”, tác giả đã nêu lên ý kiến của mình về việc học thầy, học bạn qua những câu văn sau:

 • “Học thầy, học bạn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.”
 • “Thầy cô là những người có kiến thức, kinh nghiệm, có thể truyền đạt cho chúng ta những điều hay lẽ phải, giúp chúng ta phát triển toàn diện.”
 • “Bạn bè là những người cùng trang lứa với chúng ta, có thể chia sẻ với chúng ta những suy nghĩ, cảm xúc, những khó khăn, niềm vui trong cuộc sống. Từ đó, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều từ bạn bè, giúp chúng ta hoàn thiện bản thân hơn.”

Những câu văn này thể hiện quan điểm của tác giả về việc học thầy, học bạn là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Học thầy, học bạn là một cách để chúng ta nâng cao tri thức, phát triển bản thân và xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp.

Cụ thể, tác giả đã nêu lên vai trò của thầy cô và bạn bè trong việc học tập, phát triển của mỗi người. Thầy cô là những người có kiến thức, kinh nghiệm, có thể truyền đạt cho chúng ta những điều hay lẽ phải, giúp chúng ta phát triển toàn diện. Bạn bè là những người cùng trang lứa với chúng ta, có thể chia sẻ với chúng ta những suy nghĩ, cảm xúc, những khó khăn, niềm vui trong cuộc sống. Từ đó, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều từ bạn bè, giúp chúng ta hoàn thiện bản thân hơn.

Để việc học thầy, học bạn đạt hiệu quả cao, tác giả cũng đã đưa ra một số lời khuyên:

 • “Chúng ta cần có ý thức học hỏi, chủ động tiếp thu kiến thức, kỹ năng từ thầy cô, bạn bè.”
 • “Chúng ta cần biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của thầy cô, bạn bè.”

Những lời khuyên này là rất quan trọng, giúp chúng ta có thể học hỏi từ thầy cô, bạn bè một cách hiệu quả nhất.

Câu 2 (trang 43 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Để thuyết phục người đọc về tầm quan trọng của việc học thầy, học bạn, tác giả đã sử dụng những lí lẽ, bằng chứng nào?

Để thuyết phục người đọc về tầm quan trọng của việc học thầy, học bạn, tác giả đã sử dụng những lí lẽ và bằng chứng sau:

Lí lẽ:

 • Học thầy, học bạn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
 • Thầy cô là những người có kiến thức, kinh nghiệm, có thể truyền đạt cho chúng ta những điều hay lẽ phải, giúp chúng ta phát triển toàn diện.
 • Bạn bè là những người cùng trang lứa với chúng ta, có thể chia sẻ với chúng ta những suy nghĩ, cảm xúc, những khó khăn, niềm vui trong cuộc sống. Từ đó, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều từ bạn bè, giúp chúng ta hoàn thiện bản thân hơn.

Bằng chứng:

 • Câu chuyện về thời tuổi trẻ của Lê-ô-na-rơ-đô Đa Vin-chi.
 • Các tấm gương học tập, thành công nhờ sự học hỏi từ thầy cô, bạn bè.

Lí lẽ và bằng chứng này đã giúp tác giả thuyết phục người đọc về tầm quan trọng của việc học thầy, học bạn.

Cụ thể, lời khẳng định “Học thầy, học bạn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta” đã thể hiện sự trân trọng của tác giả đối với truyền thống này. Truyền thống học thầy, học bạn đã được lưu truyền từ ngàn đời nay, thể hiện tinh thần hiếu học, ham học hỏi của dân tộc ta.

Lí lẽ “Thầy cô là những người có kiến thức, kinh nghiệm, có thể truyền đạt cho chúng ta những điều hay lẽ phải, giúp chúng ta phát triển toàn diện” đã khẳng định vai trò quan trọng của thầy cô trong việc học tập, phát triển của mỗi người. Thầy cô là những người có kiến thức, kinh nghiệm, có thể truyền đạt cho chúng ta những kiến thức, kỹ năng cần thiết để học tập, làm việc và phát triển bản thân.

Lí lẽ “Bạn bè là những người cùng trang lứa với chúng ta, có thể chia sẻ với chúng ta những suy nghĩ, cảm xúc, những khó khăn, niềm vui trong cuộc sống. Từ đó, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều từ bạn bè, giúp chúng ta hoàn thiện bản thân hơn” đã khẳng định vai trò quan trọng của bạn bè trong việc học tập, phát triển của mỗi người. Bạn bè là những người cùng trang lứa với chúng ta, có thể chia sẻ với chúng ta những suy nghĩ, cảm xúc, những khó khăn, niềm vui trong cuộc sống. Từ đó, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều từ bạn bè, giúp chúng ta hoàn thiện bản thân hơn.

Câu chuyện về thời tuổi trẻ của Lê-ô-na-rơ-đô Đa Vin-chi là một bằng chứng cụ thể, sinh động minh họa cho vai trò của người thầy trong việc giúp học trò phát triển tài năng. Nếu không có sự dẫn dắt của người thầy, có lẽ Lê-ô-na-rơ-đô Đa Vin-chi sẽ không thể trở thành một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của nhân loại.

Các tấm gương học tập, thành công nhờ sự học hỏi từ thầy cô, bạn bè là những bằng chứng thực tế chứng minh cho tầm quan trọng của việc học thầy, học bạn. Có rất nhiều tấm gương học sinh, sinh viên đã đạt được thành tích cao trong học tập, trong cuộc sống nhờ sự học hỏi từ thầy cô, bạn bè.

Tóm lại, tác giả đã sử dụng những lí lẽ và bằng chứng thuyết phục để khẳng định tầm quan trọng của việc học thầy, học bạn. Đây là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta cần được gìn giữ và phát huy.

Câu 3 (trang 43 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Các từ “mặt khác”, “hơn nữa” trong văn bản có tác dụng gì?

Trong văn bản “Học thầy, học bạn”, các từ “mặt khác”, “hơn nữa” có tác dụng bổ sung thêm ý, thêm luận điểm, luận cứ cho ý trước, đoạn văn trước và làm tăng sức gợi cho đoạn văn.

Từ “mặt khác” được sử dụng để nêu thêm một ý, một luận điểm mới, bổ sung cho ý, luận điểm trước đó. Ví dụ:

Thầy cô là những người có kiến thức, kinh nghiệm, có thể truyền đạt cho chúng ta những điều hay lẽ phải, giúp chúng ta phát triển toàn diện.

Mặt khác, bạn bè là những người cùng trang lứa với chúng ta, có thể chia sẻ với chúng ta những suy nghĩ, cảm xúc, những khó khăn, niềm vui trong cuộc sống. Từ đó, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều từ bạn bè, giúp chúng ta hoàn thiện bản thân hơn.

Trong đoạn văn này, tác giả đã nêu lên hai ý quan trọng: ý thứ nhất là vai trò của thầy cô, ý thứ hai là vai trò của bạn bè. Từ “mặt khác” được sử dụng ở đầu câu thứ hai để nêu lên ý thứ hai, bổ sung cho ý thứ nhất.

Từ “hơn nữa” được sử dụng để nhấn mạnh, bổ sung thêm luận cứ cho luận điểm đã nêu trước đó. Ví dụ:

Học thầy, học bạn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Hơn nữa, việc học thầy, học bạn còn giúp chúng ta xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh.

Trong đoạn văn này, tác giả đã nêu lên vai trò của việc học thầy, học bạn là giúp chúng ta nâng cao tri thức, phát triển bản thân. Từ “hơn nữa” được sử dụng ở đầu câu thứ hai để nhấn mạnh thêm luận điểm này, đồng thời bổ sung thêm luận cứ: việc học thầy, học bạn còn giúp chúng ta xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp.

Nhìn chung, các từ “mặt khác”, “hơn nữa” là những từ ngữ quan trọng trong văn bản nghị luận. Chúng có tác dụng bổ sung thêm ý, luận điểm, luận cứ cho đoạn văn, làm tăng sức gợi cho đoạn văn.

Câu 4 (trang 43 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Hình ảnh so sánh trong câu cuối của văn bản giúp em hiểu gì về mối quan hệ giữa học thầy và học bạn?

Trong câu cuối của văn bản, tác giả đã sử dụng hình ảnh so sánh: “Học thầy như rước ngọc về nhà, học bạn như được mở cửa sổ”. Hình ảnh này đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa học thầy và học bạn.

 • Học thầy như rước ngọc về nhà. Nghĩa là, học thầy là học những kiến thức, kinh nghiệm quý báu từ người có chuyên môn, có kinh nghiệm. Những kiến thức, kinh nghiệm này giống như những viên ngọc quý, có giá trị vô cùng to lớn. Khi học thầy, chúng ta sẽ được tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm này, giúp chúng ta mở mang trí tuệ, phát triển bản thân.
 • Học bạn như được mở cửa sổ. Nghĩa là, học bạn là học những điều hay lẽ phải, những kinh nghiệm sống từ những người cùng trang lứa. Những điều hay lẽ phải, những kinh nghiệm sống này giống như những cánh cửa sổ, giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn, hiểu biết thêm về cuộc sống. Khi học bạn, chúng ta sẽ được chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc, những khó khăn, niềm vui trong cuộc sống. Từ đó, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều từ bạn bè, giúp chúng ta hoàn thiện bản thân hơn.

Như vậy, học thầy và học bạn là hai con đường quan trọng giúp chúng ta nâng cao tri thức, phát triển bản thân. Học thầy giúp chúng ta tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm quý báu từ người có chuyên môn, có kinh nghiệm. Học bạn giúp chúng ta học hỏi những điều hay lẽ phải, những kinh nghiệm sống từ những người cùng trang lứa. Hai con đường này bổ sung cho nhau, giúp chúng ta hoàn thiện bản thân một cách toàn diện.

Vì vậy, mỗi chúng ta cần biết kết hợp học thầy và học bạn một cách hiệu quả để đạt được thành công trong học tập và trong cuộc sống.

Câu 5 (trang 43 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Tóm tắt văn bản nghị luận là trình bày ngắn gọn nội dung của văn bản bằng ngôn ngữ của mình dựa trên việc nhận ra ý kiến của người viết, các lí lẽ, bằng chứng làm rõ cho ý kiến. Hãy hoàn thành sơ đồ sau và viết đoạn văn tóm tắt văn bản Học thầy, học bạn.

Ý kiến của người viết

 • Học thầy, học bạn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
 • Học thầy, học bạn là hai con đường quan trọng giúp chúng ta nâng cao tri thức, phát triển bản thân.

Lí lẽ, bằng chứng

 • Học thầy:
  • Thầy cô là những người có kiến thức, kinh nghiệm, có thể truyền đạt cho chúng ta những điều hay lẽ phải, giúp chúng ta phát triển toàn diện.
  • Câu chuyện về thời tuổi trẻ của Lê-ô-na-rơ-đô Đa Vin-chi.
  • Các tấm gương học tập, thành công nhờ sự học hỏi từ thầy cô.
 • Học bạn:
  • Bạn bè là những người cùng trang lứa với chúng ta, có thể chia sẻ với chúng ta những suy nghĩ, cảm xúc, những khó khăn, niềm vui trong cuộc sống.
  • Học bạn giúp chúng ta học hỏi được nhiều điều từ bạn bè, giúp chúng ta hoàn thiện bản thân hơn.

Đoạn văn tóm tắt

Văn bản “Học thầy, học bạn” của tác giả Nguyễn Văn Luyện đã nêu lên vai trò quan trọng của việc học thầy, học bạn trong việc nâng cao tri thức, phát triển bản thân của mỗi người.

Theo tác giả, học thầy là học những kiến thức, kinh nghiệm quý báu từ người có chuyên môn, có kinh nghiệm. Học thầy giúp chúng ta mở mang trí tuệ, phát triển bản thân. Học bạn là học những điều hay lẽ phải, những kinh nghiệm sống từ những người cùng trang lứa. Học bạn giúp chúng ta mở rộng tầm nhìn, hiểu biết thêm về cuộc sống.

Học thầy và học bạn là hai con đường quan trọng bổ sung cho nhau, giúp chúng ta hoàn thiện bản thân một cách toàn diện. Mỗi chúng ta cần biết kết hợp học thầy và học bạn một cách hiệu quả để đạt được thành công trong học tập và trong cuộc sống.

Đoạn văn tóm tắt đã nêu được đầy đủ ý kiến của tác giả, các lí lẽ, bằng chứng làm rõ cho ý kiến. Đoạn văn được viết bằng ngôn ngữ ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu.

Câu 6 (trang 44 SGK Ngữ văn 6 tập 2)

Làm thế nào để việc học thầy, học bạn được hiệu quả?

Để việc học thầy, học bạn được hiệu quả, chúng ta cần lưu ý những điều sau:

 • Có ý thức học hỏi, chủ động tiếp thu kiến thức, kỹ năng từ thầy cô, bạn bè.

Điều này có nghĩa là chúng ta cần có tinh thần ham học hỏi, không ngại khó ngại khổ, luôn chủ động tìm tòi, khám phá kiến thức, kỹ năng từ thầy cô, bạn bè.

 • Biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của thầy cô, bạn bè.

Khi học thầy, học bạn, chúng ta cần biết lắng nghe ý kiến của thầy cô, bạn bè một cách cởi mở, tôn trọng. Từ đó, chúng ta có thể tiếp thu được những kiến thức, kinh nghiệm quý báu từ thầy cô, bạn bè.

 • Luôn giữ thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống.

Thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống sẽ giúp chúng ta tiếp thu kiến thức, kỹ năng một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

 • Lựa chọn bạn bè tốt để học tập và chia sẻ.

Bạn bè tốt sẽ là những người giúp chúng ta học hỏi được nhiều điều, cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách trong học tập và cuộc sống.

Dưới đây là một số gợi ý cụ thể để chúng ta có thể học hỏi từ thầy cô, bạn bè một cách hiệu quả:

 • Với thầy cô:
  • Chúng ta cần chăm chỉ học bài, làm bài tập, tích cực tham gia các hoạt động học tập do thầy cô tổ chức.
  • Chúng ta cần mạnh dạn hỏi bài, trao đổi kiến thức với thầy cô khi gặp khó khăn.
  • Chúng ta cần lắng nghe ý kiến nhận xét của thầy cô một cách nghiêm túc và có thái độ cầu thị.
 • Với bạn bè:
  • Chúng ta cần chủ động kết bạn với những người có học lực tốt, có tinh thần ham học hỏi.
  • Chúng ta cần sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi bạn bè gặp khó khăn.
  • Chúng ta cần lắng nghe ý kiến của bạn bè một cách chân thành và tôn trọng.

Học thầy, học bạn là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Mỗi chúng ta cần biết kết hợp học thầy và học bạn một cách hiệu quả để nâng cao tri thức, phát triển bản thân, trở thành người có ích cho xã hội.

Với những hướng dẫn soạn bài Học Thầy Học Bạn – Sách Chân Trời Sáng Tọa Ngữ Văn 6 (tập 2) chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.