Soạn bài Hồ Chí Minh và Tuyên Ngôn Độc Lập

Hướng dẫn soạn bài Hồ Chí Minh và Tuyên Ngôn Độc Lập Sách Cánh Diều – Ngữ Văn Lớp 6 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

1. Soạn văn Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc Lập Chuẩn bị

Câu 1: Xem lại phần Kiến thức ngữ văn để vận dụng vào đọc hiểu văn bản này

Khi đọc văn bản thông tin thuật lại một sự kiện trật tự thời gian, các em cần chú ý:

Thời điểm và nơi xuất hiện của văn bản. Thời điểm đó có ý nghĩa gì?

Thời điểm và nơi xuất hiện của văn bản giúp ta hiểu được bối cảnh ra đời của văn bản, từ đó có thể hiểu được nội dung và ý nghĩa của văn bản.

Thông tin chính mà văn bản cung cấp cho người đọc, thông tin ấy được nêu ở phần nào của văn bản?

Thông tin chính của văn bản là thông tin quan trọng nhất, cần được hiểu rõ nhất. Thông tin chính thường được nêu ở phần đầu của văn bản, hoặc được lặp lại ở nhiều đoạn văn khác nhau.

Những mốc thời gian được nhắc đến trong văn bản. Tương ứng với mỗi mốc thời gian đó là sự việc gì?

Những mốc thời gian được nhắc đến trong văn bản giúp ta nắm được diễn biến của sự kiện được thuật lại.

Các yếu tố nhan đề, sa pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự đấy đày dòng, hình ảnh âm thanh trong văn bản. Những yếu tố đó có tác dụng gì?

Các yếu tố này giúp ta dễ dàng nắm bắt nội dung của văn bản, đồng thời giúp văn bản trở nên sinh động, hấp dẫn hơn.

Sự kiện được thuật lại. Ý nghĩa của việc thuật lại sự kiện đó đối với người đọc?

Sự kiện được thuật lại là nội dung chính của văn bản. Ý nghĩa của việc thuật lại sự kiện đó phụ thuộc vào mục đích của người viết.


>> Khám phá: Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ


Câu 2: Tìm hiểu về tác giả Bùi Đình Phong

Bùi Đình Phong (1920 – 2000) là một nhà báo, nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Ông sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, từng tham gia hoạt động Cách mạng từ thời kỳ tiền khởi nghĩa. Sau Cách mạng tháng Tám, ông trở thành phóng viên của báo Sự thật, rồi sau đó là Trưởng ban Văn hóa – Thông tin của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông là tác giả của nhiều tác phẩm về lịch sử, văn hóa, báo chí, trong đó có tác phẩm Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập.

Câu 3: Tìm hiểu về sự kiện Chủ tịch HCM đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945

Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 là một sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đây là ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, chấm dứt hơn 80 năm đô hộ của thực dân Pháp và 100 năm đô hộ của thực dân Tây Ban Nha và phong kiến Trung Hoa.

Vào ngày 2-9-1945, sau khi giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử vô cùng quan trọng, khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng là bản tuyên ngôn hòa bình của dân tộc Việt Nam.

2. Soạn văn 6 Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập Đọc hiểu

* Câu hỏi giữa bài:

Chú ý ngày đăng tải bài viết

Ngày đăng tải bài viết là ngày 2-9-2023. Đây là ngày kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Phần in đậm (sa pô của bài báo có tác dụng gì)

Sa pô của bài báo có tác dụng nêu bật nội dung chính của bài viết. Trong trường hợp này, sa pô “Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập” đã nêu bật nội dung chính của bài viết là kể lại sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945.

Quan sát hai bức ảnh

Hai bức ảnh trong bài viết thể hiện hai sự kiện quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam:

Bức ảnh 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945. Đây là sự kiện khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Bức ảnh 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Tuyên ngôn Độc lập. Đây là sự kiện khẳng định chủ quyền của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Phần 1 cung cấp thông tin gì? Tìm hiểu thêm bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ

Phần 1 của bài viết cung cấp thông tin về bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ. Bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ là một văn kiện lịch sử quan trọng, khẳng định quyền tự do, bình đẳng của con người.

Bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ được thông qua ngày 4-7-1776. Bản tuyên ngôn này có bố cục gồm 3 đoạn:

Đoạn 1: Nêu luận điểm chính của bản tuyên ngôn: Mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, được tạo hoá ban cho những quyền không ai có thể tước đoạt được, trong đó có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc.

Đoạn 2: Kể lại lịch sử đấu tranh giành độc lập của nhân dân Hoa Kỳ.

Đoạn 3: Lời tuyên bố độc lập của nhân dân Hoa Kỳ.


>> Có thể bạn quan tâm: Thực hành tiếng việt 5


Những thông tin cụ thể nào cần chú ý trong phần 2?

Những thông tin cụ thể cần chú ý trong phần 2 của bài viết là:

Thời gian, địa điểm diễn ra sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Người đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Nội dung của Tuyên ngôn Độc lập.

Chú ý các mốc thời gian diễn ra các sự việc trong văn bản

Các mốc thời gian diễn ra các sự việc trong văn bản là:

Ngày 2-9-1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày 2-9-1969: Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời.

Thông tin nào được nhắc đến ở phần 3?

Phần 3 của bài viết nhắc đến sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập là một sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

* Câu hỏi cuối bài

Câu 1:Văn bản HCM và “Tuyên ngôn Độc lập” thuật lại sự kiện gì, theo trình tự nào?

Văn bản HCM và “Tuyên ngôn Độc lập” thuật lại sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945, theo trình tự thời gian.

Câu 2:Nêu nội dung chính của từng phần trong văn bản

Nội dung chính của từng phần trong văn bản:

Phần 1 (từ đầu đến “của Hoa Kỳ”): Giới thiệu về bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ, một văn kiện lịch sử quan trọng khẳng định quyền tự do, bình đẳng của con người.

Phần 2 (từ “Đến ngày 2-9-1945” đến “của dân tộc Việt Nam”): Kể lại sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945.

Phần 3 (còn lại): Nêu ý nghĩa lịch sử của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Câu 3: Kẻ bảng sau vào vở và ghi lại mỗi thông tin cụ thể trong phần 2 của văn bản (tương ứng với từng mốc thời gian) bằng một câu:

Hướng dẫn giải:

Câu 4:Các bức ảnh được đưa ra vào văn bản nhằm mục đích gì?

 Các bức ảnh được đưa ra vào văn bản nhằm mục đích minh họa cho nội dung của văn bản, giúp người đọc hình dung rõ hơn về sự kiện lịch sử được kể lại.


>> Xem thêm: Giờ trái đất


Câu 5:Em thấy thông tin nào trong văn bản cần chú ý nhất? Vì sao?

 Em thấy thông tin về sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập là thông tin cần chú ý nhất trong văn bản. Bởi vì, đây là sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, chấm dứt hơn 80 năm đô hộ của thực dân Pháp và 100 năm đô hộ của thực dân Tây Ban Nha và phong kiến Trung Hoa.

Câu 6:Tờ lịch sau đây nhắc đến sự kiện lịch sử nào và cho em biết những thông tin gì về sự kiện ấy? Cách trình bày thông tin về sự kiện lịch sử ở tờ lịch này có khác gì với văn bản HCM và ” Tuyên ngôn Độc lập”

Hướng dẫn giải:

Tờ lịch nhắc đến sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945. Tờ lịch cho biết những thông tin sau về sự kiện này:

Ngày, tháng, năm diễn ra sự kiện.

Địa điểm diễn ra sự kiện.

Chủ nhân của sự kiện.

Nội dung chính của sự kiện.

Cách trình bày thông tin về sự kiện lịch sử ở tờ lịch này khác với văn bản HCM và “Tuyên ngôn Độc lập” ở chỗ:

Tờ lịch chỉ cung cấp những thông tin cơ bản nhất về sự kiện, còn văn bản HCM và “Tuyên ngôn Độc lập” cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn, bao gồm cả bối cảnh lịch sử, diễn biến sự kiện, ý nghĩa lịch sử của sự kiện.

Tờ lịch trình bày thông tin dưới dạng tóm tắt, còn văn bản HCM và “Tuyên ngôn Độc lập” trình bày thông tin dưới dạng văn xuôi.

Với những hướng dẫn Soạn bài Hồ Chí Minh và Tuyên Ngôn Độc Lập Sách Cánh Diều – Ngữ Văn Lớp 6 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.