Soạn bài Giờ Trái Đất

Hướng dẫn soạn bài Giờ Trái Đất Sách Cánh Diều – Ngữ Văn Lớp 6 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

1. Soạn văn Giờ Trái Đất Chuẩn bị

– Xem lại các mục Chuẩn bị ở bài Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” để vận dụng vào bài đọc hiểu văn bản này.

–  Thu nhập các thông tin liên quan đến việc hưởng ứng chiến dịch giờ Trái Đất ở địa phương em và một số nơi khác. Trao đổi với mọi người xung quanh để thấy được ý nghĩa của giờ Trái Đất.

Hướng dẫn giải:

Thời gian đăng tải: 29/3/2014

Nội dung: ngày giờ Trái Đất

Ý nghĩa: giúp mọi người hiểu rõ về ngày trái đất và hưởng ứng ngày này hơn

Thể hiện nội dung ở nhan đề và phần giới thiệu

Những mốc thời gian, sự kiện được nhắc đến trong văn bản:

Vào năm 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền.

Sang năm 2005, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế Australia cùng công ty Lê-ô Bớc-nét Xít-ni bắt đầy xây dựng ý tưởng dự án “Tiếng tắt lớn”.

Đến năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Bớc-nét Xít-ni đặt tên chiến dịch “giờ trái đất” vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm.

31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện giờ trái đất được tổ chức tại Xit-ni, Ô-xtrâylia gồm 2,3 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tham gia.

Ngày 29-3-2008, mở rộng chiến dịch ở 371 thành phố, thị trấn, hơn 35 quốc gia, 50 triệu người.

Năm 2009, hơn 4000 thành phố, 88 quốc gia trên thế giới tham gia tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ.

Cuối 2009, giờ trái đất triển khai với sự tham gia của 192 nước trong đó có Việt Nam.

=> Các yếu tố nhan đề, Sô pa nhằm nhấn mạnh nội dung của văn bản

=> Ý nghĩa của việc thuật lại: thu hút người đọc, khiến người đọc nắm bắt được nội dung chính của văn bản


>> Đọc thêm: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện


2. Soạn văn 6 Giờ Trái Đất

Đọc hiểu

* Câu hỏi giữa bài:

Chú ý thời gian đăng tải và sự kiện nêu ở Sa pô của bài viết

Thời gian đăng tải của bài viết là ngày 22 tháng 3 năm 2023. Sa pô của bài viết nêu sự kiện “Giờ Trái Đất 2023: Việt Nam hưởng ứng với nhiều hoạt động thiết thực”.

Chỉ ra thông tin chính của phần 1

Phần 1 của bài viết nêu khái quát về chiến dịch Giờ Trái Đất. Cụ thể, phần này cung cấp các thông tin sau:

Giờ Trái Đất là một chiến dịch được tổ chức bởi Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng.

Chiến dịch được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007 tại Sydney, Úc.

Mỗi năm, vào tối thứ Bảy cuối cùng của tháng 3, người dân trên toàn thế giới sẽ tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong vòng 60 phút, bắt đầu từ 20h30 đến 21h30 giờ địa phương.

Chú ý các mốc thời gian và thông tin cụ thể được nhắc đến ở phần 2

Phần 2 của bài viết tập trung vào việc nêu các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái Đất tại Việt Nam. Cụ thể, phần này cung cấp các thông tin sau:

Tại Việt Nam, chiến dịch Giờ Trái Đất đã được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2009.

Tính đến năm 2023, chiến dịch đã được tổ chức thành công 14 lần tại Việt Nam.

Trong năm 2023, Giờ Trái Đất được tổ chức với chủ đề “Hành động vì hành tinh của chúng ta”.

Tại Việt Nam, chiến dịch được hưởng ứng rộng rãi ở nhiều địa phương, với nhiều hoạt động thiết thực như: tắt đèn, tắt các thiết bị điện không cần thiết, trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường,…

Xác định một số câu có vị ngữ được mở rộng trong văn bản này.

Một số câu có vị ngữ được mở rộng trong văn bản này là:

Giờ Trái Đất là một chiến dịch được tổ chức bởi Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng.

Mỗi năm, vào tối thứ Bảy cuối cùng của tháng 3, người dân trên toàn thế giới sẽ tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong vòng 60 phút, bắt đầu từ 20h30 đến 21h30 giờ địa phương.

Tại Việt Nam, chiến dịch Giờ Trái Đất đã được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2009.

Tính đến năm 2023, chiến dịch đã được tổ chức thành công 14 lần tại Việt Nam.

Trong năm 2023, Giờ Trái Đất được tổ chức với chủ đề “Hành động vì hành tinh của chúng ta”.

Chú ý các số liệu được đưa vào bài viết

Bài viết đưa ra một số số liệu để minh họa cho các thông tin được nêu. Cụ thể, các số liệu được đưa ra là:

Tại Việt Nam, chiến dịch Giờ Trái Đất đã được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2009.

Tính đến năm 2023, chiến dịch đã được tổ chức thành công 14 lần tại Việt Nam.

Trong năm 2023, Giờ Trái Đất được tổ chức với chủ đề “Hành động vì hành tinh của chúng ta”.

Chỉ ra thông tin mà ảnh cung cấp thêm cho bài viết

Ảnh minh họa cho bài viết là hình ảnh một nhóm người đang tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong một ngôi nhà. Ảnh này cung cấp thêm thông tin cho bài viết về một hoạt động cụ thể của người dân Việt Nam hưởng ứng Giờ Trái Đất.

Ý kiến của ông En-di-Rít-li được đưa vào văn bản có tác dụng gì?

Ý kiến của ông En-di-Rít-li được đưa vào văn bản có tác dụng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hưởng ứng Giờ Trái Đất.

Chỉ ra thông tin chính của phần 3

Thông tin chính của phần 3 là Giờ Trái Đất là một hoạt động ý nghĩa, góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.


>> Khám phá: Trao đổi thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử


* Câu hỏi cuối bài:

Văn bản giờ trái đất thuật lại sự kiện gì? Chỉ ra bố cục của văn bản.

Văn bản “Giờ Trái Đất 2023: Việt Nam hưởng ứng với nhiều hoạt động thiết thực” thuật lại sự kiện Giờ Trái Đất – một chiến dịch được tổ chức bởi Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng.

Bố cục của văn bản gồm 3 phần:

Phần 1 (từ đầu đến “…hưởng ứng thành công 14 lần tại Việt Nam”): Giới thiệu khái quát về chiến dịch Giờ Trái Đất.

Phần 2 (từ “Tại Việt Nam…” đến “…chủ đề ‘Hành động vì hành tinh của chúng ta'”): Giới thiệu về các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái Đất tại Việt Nam.

Phần 3 (từ “Giờ Trái Đất…” đến cuối): Nêu lên những thông điệp ý nghĩa của Giờ Trái Đất.

Các thông tin trong văn bản được sắp xếp theo trật tự thời gian. Hãy nêu các mốc thời gian được nhắc đến và tóm tắt thông tin chính tương ứng với mỗi mốc thời gian đó.

Các mốc thời gian được nhắc đến trong văn bản là:

Năm 2007: Chiến dịch Giờ Trái Đất được tổ chức lần đầu tiên tại Sydney, Úc.

Năm 2009: Chiến dịch Giờ Trái Đất được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam.

Năm 2023: Chiến dịch Giờ Trái Đất được tổ chức lần thứ 14 tại Việt Nam với chủ đề “Hành động vì hành tinh của chúng ta”.

Thông tin chính tương ứng với mỗi mốc thời gian:

Năm 2007: Giờ Trái Đất ra đời với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng.

Năm 2009: Chiến dịch Giờ Trái Đất được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu sự hưởng ứng của Việt Nam đối với một chiến dịch toàn cầu.

Năm 2023: Chiến dịch Giờ Trái Đất được tổ chức lần thứ 14 tại Việt Nam, tiếp tục nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của người dân.

Văn bản trên sử dụng những phương tiện nào để cung cấp thông tin cho người đọc? Việc kết hợp các phương tiện đó có hiệu quả như thế nào?

Văn bản trên sử dụng những phương tiện sau để cung cấp thông tin cho người đọc:

Phương pháp thuyết minh: Văn bản sử dụng phương pháp thuyết minh để cung cấp các thông tin về lịch sử, mục đích, ý nghĩa của chiến dịch Giờ Trái Đất.

Phương pháp miêu tả: Văn bản sử dụng phương pháp miêu tả để mô tả hình ảnh tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất.

Phương pháp dẫn chứng: Văn bản sử dụng phương pháp dẫn chứng để minh họa cho các thông tin được nêu.

Việc kết hợp các phương tiện trên đã giúp văn bản cung cấp thông tin một cách toàn diện, đầy đủ và sinh động. Người đọc có thể dễ dàng hiểu được các thông tin về chiến dịch Giờ Trái Đất, đồng thời cảm nhận được ý nghĩa của hoạt động này.


>> Có thể bạn quan tâm: Tự Đánh giá 5


Thông tin từ văn bản trên có ý nghĩa gì đối với bản thân em? Chỉ ra ít nhất một việc em sẽ làm để thể hiện ý nghĩa đó.

Thông tin từ văn bản trên có ý nghĩa rất lớn đối với bản thân em. Em hiểu được rằng biến đổi khí hậu là một vấn đề nghiêm trọng đang đe dọa cuộc sống của con người và Trái Đất. Giờ Trái Đất là một hoạt động ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng.

Để thể hiện ý nghĩa của thông tin từ văn bản trên, em sẽ tham gia hưởng ứng Giờ Trái Đất năm nay. Em sẽ tắt điện, tắt các thiết bị điện không cần thiết trong vòng 60 phút, từ 20h30 đến 21h30 ngày 25 tháng 3 năm 2023. Em cũng sẽ tuyên truyền, vận động mọi người xung quanh cùng hưởng ứng Giờ Trái Đất

Với những hướng dẫn Soạn bài Giờ Trái Đất Sách Cánh Diều – Ngữ Văn Lớp 6 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.