Soạn bài Đọc mở rộng theo thể loại Cuộc tu bổ lại các giống vật

Hướng dẫn Soạn bài Đọc mở rộng theo thể loại Cuộc tu bổ lại các giống vật – Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo  chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

HƯỚNG DẪN ĐỌC

Nội dung chính: là một truyện thần thoại kể về việc Ngọc Hoàng sai ba vị thiên thần xuống trần gian để tu bổ lại các giống vật.

 

Những đặc điểm chính Nhận xét
Nhân vật – Ngọc Hoàng: là những người đứng đầu và có quyền năng nhưng làm việc khá hấp tấp và không cẩn thận.

– Thiên thần: Ba vị thiên thần thì làm việc rất có trách nhiệm.

Không gian Không có địa điểm cụ thể, rõ ràng.
Thời gian Thời gian cổ xưa, không rõ ràng “lúc sơ khởi”
Cốt truyện – Ngọc Hoàng sai ba vị thiên thần xuống tu bổ, bù đắp cho các con vật có cơ thể chưa được đầy đủ.
Nhận xét chung – Tác phẩm lý giải sự ra đời của vạn vật trên Trái Đất rất thú vị và hấp dẫn

 

Câu 2: (trang 22 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1)

* Điểm giống nhau:

  • Đều là truyện thần thoại.
  • Đều nói về sự hình thành của các giống vật, con vật.

*Điểm khác nhau:

 

Tác phẩm Cuộc tu bổ lại các giống vật Prô-mê-tê và loài người
Thể loại Thần thoại Việt Nam Thần thoại Hy Lạp
Nội dung Kể về quá trình tu bổ, hoàn thiện loài vật Kể về quá trình sáng lập con người và thế giới muôn loài
Đặc điểm Các con vật được tu bổ từ nguyên liệu không cụ thể. Kể về quá trình sáng lập con người và thế giới muôn loài
Kết cấu Chưa được hoàn thiện, cần tu bổ. Được ban cho các “vũ khí” riêng biệt.

 

Câu 3: (trang 22 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1)

Bài học được rút ra về cách đọc thể loại thần thoại sau khi đọc truyện trên:

– Đọc với một thái độ tôn trọng.

– Đọc văn bản đi kèm với đọc chú thích để hiểu những từ ngữ khó.

– Đây là truyện thần thoại nên sẽ mang nhiều yếu tố và cách lí giải chứa nhiều sự tưởng tượng, hư cấu. Vì vậy, khi đọc không nên đưa ra sự đánh giá hay cái nhìn chủ quan mang tính hiện đại của mình đối với một thể loại văn học thời xưa.

Với những hướng dẫn Soạn bài Đọc mở rộng theo thể loại Cuộc tu bổ lại các giống vật – Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.