Soạn bài Chúng ta có thể đọc nhanh hơn?

Hướng dẫn soạn bài Chúng ta có thể đọc nhanh hơn? – Sách Chân trời sáng tạo lớp 7 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Câu 1: Theo em, trong các hoạt động như đọc sách, ghi chép,… có cần đến quy tắc, luật lệ không? Vì sao?

Trả lời 

Theo em, trong các hoạt động như đọc sách, ghi chép,… cần có quy tắc, luật lệ. Quy tắc, luật lệ sẽ giúp cho các hoạt động này được diễn ra một cách hiệu quả và đạt được kết quả tốt nhất.

Câu 2: Khi đọc một văn bản, em thường đọc thành tiếng hay đọc thầm và em đã bằng lòng với khả năng đọc hiểu văn bản của mình chưa? Hãy chia sẻ với các bạn cùng nhóm

Trả lời

Khi đọc một văn bản, em thường đọc thầm và em chưa bằng lòng với khả năng đọc hiểu văn bản của mình vì đọc thầm đôi khi không cải thiện được cách phát âm và có thể làm tốc độ đọc sách chậm hơn.

Câu 3: Những dấu hiệu nào giúp em nhận biết văn bản trên là một văn bản giới thiệu về một quy tắc trong hoạt động?

Trả lời

Những dấu hiệu giúp em nhận biết văn bản trên là một văn bản giới thiệu về một quy tắc trong hoạt động:

  • Văn bản có hình ảnh minh họa cụ thể, hướng dẫn rõ ràng.
  • Văn bản cung cấp các thông tin hướng dẫn cách đọc văn bản một cách hiệu quả

Câu 4: Xác định thông tin cơ bản của văn bản trên. Nhận xét về mối quan hệ giữa đặc điểm với mục đích viết của văn bản

Trả lời

Thông tin cơ bản của văn bản trên:

Hướng dẫn cách đọc văn bản nhanh và hiệu quả

Mối quan hệ giữa đặc điểm với mục đích viết của văn bản:

  • Đặc điểm: rõ ràng, dễ hiểu, ngắn gọn, được chia ra thành các phần, có hình ảnh minh họa
  • Mục đích: giúp các bạn học sinh biết về các kỹ năng, kinh nghiệm đọc sách.

Câu 5: Với các đoạn 1, 2, 3 nếu không có hình minh họa thì có thể việc đọc hiểu sẽ gặp khó khăn. Vì sao?

Với các đoạn 4, 5, 6 nếu không có hình minh họa thì có thể việc đọc hiểu vẫn thuận lợi. Vì sao?

Trả lời

Với các đoạn 1, 2, 3 nếu không có hình minh họa thì có thể việc đọc hiểu sẽ gặp khó khăn vì nội dung các đoạn này miêu tả cách đọc, nếu không có hình ảnh minh họa, sẽ khó hình dung

Với các đoạn 4, 5, 6 nếu không có hình ảnh minh họa thì có thể việc đọc hiểu vẫn thuận lợi vì nội dung của các đoạn hướng dẫn những cách đọc quen thuộc, người đọc dễ hình dung mà không cần có hình ảnh

Câu 6: Chỉ ra cước chú trên văn bản và tài liệu tham khảo. Mục Tài liệu tham khảo (trích) ở cuối văn bản gồm mấy đơn vị tài liệu, mỗi đơn vị tài liệu có những loại thông tin nào? Việc trình bày tài liệu tham khảo cho văn bản có tác dụng gì?

Trả lời

Cước chú:

Cước chú 1 trang 100 giải thích sự khác nhau giữa “đọc thầm” và “đọc bằng mắt”

Cước chú trang 101 giải thích rằng số lượng danh mục tài liệu tham khảo người biên soạn trích ra khác với số lượng danh mục tài liệu tham khảo của tác giả A-đam

Mục tài liệu tham khảo:

Mục tài liệu tham khảo ở cuối văn bản gồm 6 đơn vị tài liệu, mỗi đơn vị tài liệu có thông tin về tên tác giả, tên tài liệu, nơi xuất bản, năm xuất bản

STT Tên tác giả Tên tài liệu Nơi xuất bản Năm xuất bản
1 Ban-lơ (Bandler), R. Cấu trúc của ma thuật II (The structure of magic II) California: Meta Publication 1975
2 Ban-lơ (Bandler), R. Thời gian cho một thay đổi (Time for a change) California: Meta Publication 1993
3 Bu-gian (Buzan), T. Sử dụng trí nhớ của bạn (Use your memory) London: BBC 1989
4 Bu-gian (Buzan), T. Sách bản đồ tư duy (The mind map book) London: BBC 1993
5 Rô-sờ (Rose), C., and Nicoll, M.J. Tăng tốc học hỏi cho thế kỉ XXI (Accelerated learning for the 21st century) New York: Dell Publishing 1984
6 Sôn (Shone), S. Hình dung sáng tạo (Creative visualisation) London: The Aquarian Press 1984

Mục tài liệu tham khảo giúp tăng độ tin cậy cho những thông tin có trong văn bản, nếu người đọc cần biết thêm thông tin có thể tham khảo thêm.

Câu 7: Sau khi đọc văn bản trên, em thấy bản thân có thể luyện tập để đạt tốc độ đọc nhanh hơn hay không? Vì sao?

Trả lời

Sau khi đọc văn bản trên, em thấy bản thân có thể luyện tập để đạt tốc độ đọc nhanh hơn. Bởi vì em đã nắm được các kỹ năng và kinh nghiệm giúp đọc hiểu văn bản nhanh hơn.

Với những hướng dẫn soạn bài Chúng ta có thể đọc nhanh hơn? – Sách Chân trời sáng tạo lớp 7 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.