Soạn bài Bàn về đọc sách (trích)

     Hướng dẫn soạn bài Bàn về đọc sách (trích) – Ngữ văn 9 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này

Đọc – Hiểu Văn Bản

Câu 1: vấn đề nghị luận của bài viết này là gì ? Dựa theo bố cục bài viết, hãy tóm tắt các luận điểm của tác giả khi triển khai vấn đề ấy.
Vấn đề nghị luận của bài viết Bàn về đọc sách là: về tầm quan trọng và phương pháp đọc sách.

Bài viết được chia làm ba phần:

 • Phần mở bài (từ đầu đến “là một nhân tố quan trọng”): nêu lên tầm quan trọng của sách đối với đời sống con người.
 • Phần thân bài (từ “sách là kho tàng” đến “chớ đọc bừa bãi”): phân tích tầm quan trọng của sách, đồng thời nêu lên phương pháp đọc sách đúng đắn.
 • Phần kết bài (từ “nếu đọc sách mà không có mục đích” đến hết): khẳng định lại tầm quan trọng của sách và nêu lên tác dụng của việc đọc sách.

Dựa theo bố cục bài viết, có thể tóm tắt các luận điểm của tác giả như sau:

 • Sách là kho tàng tri thức, kinh nghiệm của nhân loại. Sách là sản phẩm của trí tuệ con người, là kết tinh của tinh hoa văn hóa nhân loại. Sách chứa đựng một lượng tri thức khổng lồ về mọi lĩnh vực của đời sống, từ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn học, nghệ thuật,… Sách giúp con người mở mang tầm hiểu biết, nâng cao kiến thức, rèn luyện tư duy, bồi dưỡng tâm hồn,…
 • Đọc sách là một cách học tập, rèn luyện trí tuệ, nhân cách. Đọc sách giúp con người tiếp thu tri thức, mở mang tầm hiểu biết, nâng cao kiến thức, rèn luyện tư duy, bồi dưỡng tâm hồn,… Sách giúp con người hoàn thiện nhân cách, trở thành người có ích cho xã hội.
 • Đọc sách phải có mục đích, có phương pháp. Không nên đọc sách tràn lan, bừa bãi. Khi đọc sách cần có mục đích rõ ràng, lựa chọn sách phù hợp với trình độ, sở thích và mục đích của bản thân. Khi đọc sách cần đọc kỹ, suy ngẫm, ghi chép lại những nội dung quan trọng.

Tóm lại, bài viết Bàn về đọc sách đã khẳng định tầm quan trọng của sách đối với đời sống con người. Đọc sách là một cách học tập, rèn luyện trí tuệ, nhân cách. Để việc đọc sách có hiệu quả, cần lựa chọn sách phù hợp với trình độ, sở thích và mục đích của bản thân, đồng thời đọc sách một cách có mục đích, có phương pháp.

Câu 2: Qua lời bàn của Chu Quang Tiềm, em thấy sách có tầm quan trọng như thế nào, việc đọc sách có ý nghĩa gì ?
Qua lời bàn của Chu Quang Tiềm, em thấy sách có tầm quan trọng vô cùng to lớn đối với cuộc sống của con người nói riêng và xã hội nói chung. Sách là kho tàng tri thức, kinh nghiệm của nhân loại, là sản phẩm của trí tuệ con người, là kết tinh của tinh hoa văn hóa nhân loại. Sách chứa đựng một lượng tri thức khổng lồ về mọi lĩnh vực của đời sống, từ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn học, nghệ thuật,… Sách giúp con người mở mang tầm hiểu biết, nâng cao kiến thức, rèn luyện tư duy, bồi dưỡng tâm hồn,…

Việc đọc sách có ý nghĩa to lớn đối với việc học tập, rèn luyện trí tuệ, nhân cách của con người. Đọc sách giúp con người tiếp thu tri thức, mở mang tầm hiểu biết, nâng cao kiến thức, rèn luyện tư duy, bồi dưỡng tâm hồn,… Sách giúp con người hoàn thiện nhân cách, trở thành người có ích cho xã hội.

Cụ thể, việc đọc sách có ý nghĩa như sau:

 • Đọc sách giúp con người tiếp thu tri thức, mở mang tầm hiểu biết. Sách chứa đựng một lượng tri thức khổng lồ về mọi lĩnh vực của đời sống. Khi đọc sách, con người sẽ được tiếp thu những tri thức mới, mở mang tầm hiểu biết về thế giới xung quanh.
 • Đọc sách giúp con người rèn luyện tư duy, bồi dưỡng tâm hồn. Sách giúp con người rèn luyện khả năng tư duy, phân tích, tổng hợp, đánh giá,… Đồng thời, sách giúp con người bồi dưỡng tâm hồn, nâng cao giá trị nhân cách.
 • Đọc sách giúp con người hoàn thiện nhân cách, trở thành người có ích cho xã hội. Sách giúp con người hiểu biết về thế giới, về con người, về bản thân mình. Từ đó, con người sẽ có những suy nghĩ, hành động đúng đắn, trở thành người có ích cho xã hội.

Để việc đọc sách có hiệu quả, cần lựa chọn sách phù hợp với trình độ, sở thích và mục đích của bản thân. Khi đọc sách cần đọc kỹ, suy ngẫm, ghi chép lại những nội dung quan trọng.

Trong xã hội hiện đại, với sự phát triển của khoa học công nghệ, việc tiếp cận tri thức ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, việc đọc sách vẫn giữ nguyên giá trị của nó. Sách là nguồn tri thức quý báu, là người bạn đồng hành của con người trên con đường học tập và hoàn thiện bản thân.

Câu 3: Muốn tích lũy học vấn, đọc sách có hiệu quả, tại sao trước tiên cần biết chọn lựa sách mà đọc ? Theo tác giả, nên chọn lựa như thế nào ?
Muốn tích lũy học vấn, đọc sách có hiệu quả, trước tiên cần biết chọn lựa sách mà đọc vì:

 • Sách là kho tàng tri thức khổng lồ, đa dạng về thể loại, nội dung, chất lượng. Không phải cuốn sách nào cũng mang lại giá trị cho người đọc. Nếu chọn lựa sách không phù hợp, sẽ không thể tiếp thu được kiến thức, kinh nghiệm của nhân loại, thậm chí có thể bị tiêm nhiễm những tư tưởng, quan điểm sai lệch.
 • Mỗi người có trình độ, sở thích, mục đích đọc sách khác nhau. Chọn lựa sách phù hợp sẽ giúp việc đọc sách đạt hiệu quả cao hơn.

Theo tác giả Chu Quang Tiềm, khi chọn lựa sách mà đọc, cần căn cứ vào các tiêu chí sau:

 • Trình độ: Chọn lựa sách phù hợp với trình độ của bản thân, không nên chọn sách quá khó hoặc quá dễ.
 • Sở thích: Chọn lựa sách thuộc những lĩnh vực mà mình yêu thích, có hứng thú.
 • Mục đích: Chọn lựa sách theo mục đích đọc sách của bản thân, chẳng hạn như để học tập, để giải trí, để bồi dưỡng tâm hồn,…

Ngoài ra, khi chọn lựa sách, cũng cần lưu ý đến chất lượng của sách, chẳng hạn như:

 • Tác giả: Chọn lựa sách của những tác giả có uy tín, có kiến thức chuyên môn sâu rộng.
 • Nhà xuất bản: Chọn lựa sách của những nhà xuất bản uy tín, có chất lượng in ấn tốt.

Chọn lựa sách mà đọc là một việc quan trọng, cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Khi chọn lựa sách phù hợp, việc đọc sách sẽ đạt hiệu quả cao hơn, giúp người đọc tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân.

Câu 4: Phân tích lời bàn của tác giả bài viết về phương pháp đọc sách. Tìm hiểu cách lập luận, trình bày ở phần này.
Trong phần bàn về phương pháp đọc sách, tác giả Chu Quang Tiềm đã đưa ra những quan điểm sâu sắc, có giá trị về cách đọc sách hiệu quả.

Trước hết, tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn sách mà đọc. Không nên đọc sách tràn lan, bừa bãi, mà cần đọc sách có mục đích, có phương pháp.

Tác giả phân tích rằng, sách là kho tàng tri thức khổng lồ, đa dạng về thể loại, nội dung, chất lượng. Không phải cuốn sách nào cũng mang lại giá trị cho người đọc. Nếu chọn lựa sách không phù hợp, sẽ không thể tiếp thu được kiến thức, kinh nghiệm của nhân loại, thậm chí có thể bị tiêm nhiễm những tư tưởng, quan điểm sai lệch.

Thêm vào đó, mỗi người có trình độ, sở thích, mục đích đọc sách khác nhau. Chọn lựa sách phù hợp sẽ giúp việc đọc sách đạt hiệu quả cao hơn.

Tác giả đưa ra những tiêu chí cụ thể để lựa chọn sách mà đọc, bao gồm:

 • Trình độ: Chọn lựa sách phù hợp với trình độ của bản thân, không nên chọn sách quá khó hoặc quá dễ.
 • Sở thích: Chọn lựa sách thuộc những lĩnh vực mà mình yêu thích, có hứng thú.
 • Mục đích: Chọn lựa sách theo mục đích đọc sách của bản thân, chẳng hạn như để học tập, để giải trí, để bồi dưỡng tâm hồn,…

Ngoài ra, khi chọn lựa sách, cũng cần lưu ý đến chất lượng của sách, chẳng hạn như:

 • Tác giả: Chọn lựa sách của những tác giả có uy tín, có kiến thức chuyên môn sâu rộng.
 • Nhà xuất bản: Chọn lựa sách của những nhà xuất bản uy tín, có chất lượng in ấn tốt.

Sau khi lựa chọn được sách phù hợp, cần đọc sách một cách có mục đích, có phương pháp. Đọc sách không chỉ là đọc lướt qua, mà cần đọc kỹ, suy ngẫm, ghi chép lại những nội dung quan trọng.

Tác giả đưa ra một số phương pháp đọc sách hiệu quả như sau:

 • Đọc sách với thái độ cầu thị, khiêm tốn, sẵn sàng tiếp thu những điều mới mẻ.
 • Đọc sách một cách chủ động, tích cực, không nên thụ động, chỉ đọc theo một chiều.
 • Đọc sách kết hợp với suy ngẫm, phân tích, đánh giá, từ đó rút ra những bài học, kinh nghiệm cho bản thân.
 • Đọc sách kết hợp với ghi chép, tóm tắt những nội dung quan trọng, giúp việc ghi nhớ kiến thức được dễ dàng hơn.

Cách lập luận của tác giả trong phần bàn về phương pháp đọc sách là lập luận theo hướng giải thích, chứng minh. Tác giả đã đưa ra những luận cứ xác đáng, thuyết phục để làm rõ tầm quan trọng của việc lựa chọn sách mà đọc và cách đọc sách hiệu quả.

Tác giả đã sử dụng một số biện pháp nghệ thuật như so sánh, ví dụ, để làm cho bài viết sinh động, hấp dẫn hơn. Ví dụ, tác giả đã so sánh việc đọc sách không có mục đích như “ăn tươi nuốt sống” để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn sách mà đọc.

Tóm lại, phần bàn về phương pháp đọc sách trong bài viết Bàn về đọc sách đã nêu lên những quan điểm sâu sắc, có giá trị về cách đọc sách hiệu quả. Những quan điểm này có ý nghĩa quan trọng đối với việc giúp người đọc tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân.

Câu 5: Bài viết Bàn về đọc sách có sức thuyết phục cao. Theo em, điều ấy được tạo nên từ những yếu tố cơ bản nào ?
Bài viết Bàn về đọc sách có sức thuyết phục cao bởi những yếu tố cơ bản sau:

 • Nội dung bài viết sâu sắc, có giá trị. Bài viết đã nêu lên những quan điểm đúng đắn về tầm quan trọng và phương pháp đọc sách. Những quan điểm này được đúc kết từ kinh nghiệm của nhiều thế hệ, được kiểm nghiệm qua thực tiễn.
 • Cách lập luận chặt chẽ, logic. Tác giả đã sử dụng các luận cứ xác đáng, thuyết phục để làm rõ các luận điểm của mình. Lập luận của tác giả được triển khai theo trình tự hợp lí, từ chung đến cụ thể, từ lí thuyết đến thực tiễn.
 • Cách trình bày bài viết khoa học, hấp dẫn. Tác giả đã sử dụng một số biện pháp nghệ thuật như so sánh, ví dụ, dẫn chứng,… để làm cho bài viết sinh động, hấp dẫn hơn. Ngôn ngữ bài viết trong sáng, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng người đọc.
 • Tác giả là một học giả có uy tín. Tác giả Chu Quang Tiềm là một nhà nghiên cứu văn học có uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu. Những quan điểm của tác giả được đúc kết từ vốn kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn phong phú.

Tất cả những yếu tố trên đã tạo nên sức thuyết phục cao cho bài viết Bàn về đọc sách. Bài viết đã giúp người đọc hiểu rõ tầm quan trọng của việc đọc sách và cách đọc sách hiệu quả.

LUYỆN TẬP

Phát biểu điều mà em thấm thía nhất khi học bài Bàn về đọc sách.
Qua bài học Bàn về đọc sách của tác giả Chu Quang Tiềm, em đã rút ra được một số bài học quý giá sau:

 • Sách là kho tàng tri thức, kinh nghiệm của nhân loại. Đọc sách giúp con người mở mang tầm hiểu biết, nâng cao kiến thức, rèn luyện tư duy, bồi dưỡng tâm hồn,…
 • Đọc sách là một cách học tập, rèn luyện trí tuệ, nhân cách. Đọc sách giúp con người tiếp thu tri thức, mở mang tầm hiểu biết, nâng cao kiến thức, rèn luyện tư duy, bồi dưỡng tâm hồn,… Sách giúp con người hoàn thiện nhân cách, trở thành người có ích cho xã hội.
 • Để việc đọc sách có hiệu quả, cần lựa chọn sách phù hợp, đọc sách một cách có mục đích, có phương pháp.

Điều mà em thấm thía nhất khi học bài này là tầm quan trọng của việc đọc sách. Sách là một người bạn đồng hành không thể thiếu của con người trong cuộc sống. Đọc sách giúp con người mở mang tầm hiểu biết, nâng cao kiến thức, rèn luyện tư duy, bồi dưỡng tâm hồn,… Sách giúp con người hoàn thiện nhân cách, trở thành người có ích cho xã hội.

Em nhận ra rằng, bản thân cần phải có thói quen đọc sách thường xuyên. Em sẽ lựa chọn sách phù hợp với trình độ, sở thích và mục đích của bản thân. Em sẽ đọc sách một cách có mục đích, có phương pháp, kết hợp giữa đọc sách, suy ngẫm, ghi chép,… để việc đọc sách đạt hiệu quả cao nhất.

Em mong rằng, mỗi người hãy tạo cho mình thói quen đọc sách thường xuyên để tích lũy được nhiều kiến thức, rèn luyện trí tuệ, nhân cách, trở thành người có ích cho xã hội.

     Với những hướng dẫn soạn bài Bàn về đọc sách (trích) – Ngữ văn 9 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.