Kết bài Việt Bắc hay ấn tượng nhất 2024

Dưới đây là những gợi ý về cách viết kết bài Việt Bắc cho bài, nhằm giúp các bạn học sinh lớp phát triển kỹ năng viết một cách sáng tạo và ấn tượng. Bằng cách này, hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm những cách viết bài mới lạ độc đáo, đồng thời nâng cao khả năng viết bài của mình.

Mẫu kết bài Việt Bắc hay

Mẫu kết bài 1:

Khép lại bài thơ, Tố Hữu đã để lại cho người đọc những cảm xúc và suy nghĩ sâu sắc. Bài thơ đã khắc họa thành công bức tranh thiên nhiên và con người Việt Bắc trong kháng chiến.

Thiên nhiên Việt Bắc hiện lên trong thơ vừa hùng vĩ, hoang sơ, vừa thơ mộng, trữ tình. Đó là một thiên nhiên đã góp phần tô điểm thêm cho vẻ đẹp của con người Việt Bắc.

Con người Việt Bắc hiện lên trong thơ vừa kiên cường, bất khuất, vừa giàu tình yêu thương. Họ là những người đã gắn bó máu thịt với mảnh đất Việt Bắc, với cách mạng, với kháng chiến.

Bài thơ “Việt Bắc” là một trong những bài thơ tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Bài thơ đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng thơ ca cách mạng Việt Nam.

Mẫu kết bài 2:

Bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu là một bài thơ hay, có giá trị nghệ thuật cao. Bài thơ đã thể hiện thành công tình cảm gắn bó sâu sắc của người cán bộ kháng chiến với nhân dân Việt Bắc.

Tình cảm ấy được thể hiện qua những hình ảnh thơ đẹp, ngôn ngữ thơ giàu chất trữ tình, giọng điệu thơ tha thiết, sâu lắng.

Bài thơ “Việt Bắc” đã góp phần khẳng định tài năng của Tố Hữu, một nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam.

Mẫu kết bài 3:

Bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu là một bài thơ giàu ý nghĩa. Bài thơ không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc của người cán bộ kháng chiến với nhân dân Việt Bắc mà còn thể hiện sự gắn bó của dân tộc Việt Nam với mảnh đất và con người Việt Bắc.

Tình cảm ấy đã trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Nó đã được thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.

Bài thơ “Việt Bắc” là một bài thơ hay, có giá trị thời đại sâu sắc. Bài thơ sẽ mãi là một trong những tác phẩm văn học bất hủ của dân tộc Việt Nam.

Mẫu kết bài 4:.

Bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu là một bài thơ hay, có giá trị lịch sử sâu sắc. Bài thơ đã tái hiện chân thực bức tranh thiên nhiên và con người Việt Bắc trong kháng chiến.

Thiên nhiên Việt Bắc hiện lên trong thơ vừa hùng vĩ, hoang sơ, vừa thơ mộng, trữ tình. Đó là một thiên nhiên đã góp phần tô điểm thêm cho vẻ đẹp của con người Việt Bắc.

Con người Việt Bắc hiện lên trong thơ vừa kiên cường, bất khuất, vừa giàu tình yêu thương. Họ là những người đã gắn bó máu thịt với mảnh đất Việt Bắc, với cách mạng, với kháng chiến.

Bài thơ “Việt Bắc” là một bài thơ hay, có giá trị nghệ thuật cao. Bài thơ đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng thơ ca cách mạng Việt Nam.

Mẫu kết bài 5:

Bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu là một bài thơ hay, có giá trị nhân văn sâu sắc. Bài thơ đã thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc của người cán bộ kháng chiến với nhân dân Việt Bắc, với mảnh đất Việt Bắc.

Tình cảm ấy không chỉ là tình cảm của người cán bộ kháng chiến mà còn là tình cảm của dân tộc Việt Nam với mảnh đất và con người Việt Bắc.

Bài thơ “Việt Bắc” là một bài thơ hay, có giá trị thời đại sâu sắc. Bài thơ sẽ mãi là một trong những tác phẩm văn học bất hủ của dân tộc Việt Nam.

Mẫu kết bài Việt Bắc học sinh giỏi

Mẫu kết bài 1:

Khép lại bài thơ “Việt Bắc”, Tố Hữu đã để lại cho người đọc những cảm xúc và suy nghĩ sâu sắc. Bài thơ đã khắc họa thành công bức tranh thiên nhiên và con người Việt Bắc trong kháng chiến.

Thiên nhiên Việt Bắc hiện lên trong thơ vừa hùng vĩ, hoang sơ, vừa thơ mộng, trữ tình. Đó là một thiên nhiên đã góp phần tô điểm thêm cho vẻ đẹp của con người Việt Bắc.

Con người Việt Bắc hiện lên trong thơ vừa kiên cường, bất khuất, vừa giàu tình yêu thương. Họ là những người đã gắn bó máu thịt với mảnh đất Việt Bắc, với cách mạng, với kháng chiến.

Bài thơ “Việt Bắc” là một trong những bài thơ tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Bài thơ đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng thơ ca cách mạng Việt Nam.

Bài thơ không chỉ có giá trị nội dung sâu sắc mà còn có giá trị nghệ thuật cao. Tố Hữu đã sử dụng thành công các biện pháp nghệ thuật như so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, tượng trưng… để khắc họa hình ảnh thiên nhiên và con người Việt Bắc.

Mẫu kết bài 2:

Bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu là một bài thơ hay, có giá trị nghệ thuật cao. Bài thơ đã thể hiện thành công tình cảm gắn bó sâu sắc của người cán bộ kháng chiến với nhân dân Việt Bắc.

Tình cảm ấy được thể hiện qua những hình ảnh thơ đẹp, ngôn ngữ thơ giàu chất trữ tình, giọng điệu thơ tha thiết, sâu lắng.

Bài thơ “Việt Bắc” đã góp phần khẳng định tài năng của Tố Hữu, một nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam.

Bài thơ đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới và được bạn bè quốc tế yêu thích.

Mẫu kết bài 3:

Bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu là một bài thơ giàu ý nghĩa. Bài thơ không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc của người cán bộ kháng chiến với nhân dân Việt Bắc mà còn thể hiện sự gắn bó của dân tộc Việt Nam với mảnh đất và con người Việt Bắc.

Tình cảm ấy đã trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Nó đã được thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.

Bài thơ “Việt Bắc” là một bài thơ hay, có giá trị thời đại sâu sắc. Bài thơ sẽ mãi là một trong những tác phẩm văn học bất hủ của dân tộc Việt Nam.

Mẫu kết bài 4:.

Bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu là một bài thơ hay, có giá trị lịch sử sâu sắc. Bài thơ đã tái hiện chân thực bức tranh thiên nhiên và con người Việt Bắc trong kháng chiến.

Thiên nhiên Việt Bắc hiện lên trong thơ vừa hùng vĩ, hoang sơ, vừa thơ mộng, trữ tình. Đó là một thiên nhiên đã góp phần tô điểm thêm cho vẻ đẹp của con người Việt Bắc.

Con người Việt Bắc hiện lên trong thơ vừa kiên cường, bất khuất, vừa giàu tình yêu thương. Họ là những người đã gắn bó máu thịt với mảnh đất Việt Bắc, với cách mạng, với kháng chiến.

Bài thơ “Việt Bắc” là một bài thơ hay, có giá trị nghệ thuật cao. Tố Hữu đã sử dụng thành công các biện pháp nghệ thuật như so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, tượng trưng… để khắc họa hình ảnh thiên nhiên và con người Việt Bắc.

Bài thơ “Việt Bắc” là một bài thơ giàu ý nghĩa, có giá trị thời đại sâu sắc. Bài thơ sẽ mãi là một trong những tác phẩm văn học bất hủ của dân tộc Việt Nam.

Mẫu kết bài 5:

Bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu là một bài thơ hay, có giá trị nhân văn sâu sắc. Bài thơ đã thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc của người cán bộ kháng chiến với nhân dân Việt Bắc, với mảnh đất Việt Bắc.

Tình cảm ấy không chỉ là tình cảm của người cán bộ kháng chiến mà còn là tình cảm của dân tộc Việt Nam với mảnh đất và con người Việt Bắc.

Tình cảm ấy đã được thể hiện qua những hình ảnh thơ đẹp, ngôn ngữ thơ giàu chất trữ tình, giọng điệu thơ tha

Mẫu kết bài Việt Bắc nâng cao

Mẫu kết bài 1:

Khép lại bài thơ “Việt Bắc”, Tố Hữu đã để lại cho người đọc những cảm xúc và suy nghĩ sâu sắc. Bài thơ đã khắc họa thành công bức tranh thiên nhiên và con người Việt Bắc trong kháng chiến.

Thiên nhiên Việt Bắc hiện lên trong thơ vừa hùng vĩ, hoang sơ, vừa thơ mộng, trữ tình. Đó là một thiên nhiên đã góp phần tô điểm thêm cho vẻ đẹp của con người Việt Bắc.

Con người Việt Bắc hiện lên trong thơ vừa kiên cường, bất khuất, vừa giàu tình yêu thương. Họ là những người đã gắn bó máu thịt với mảnh đất Việt Bắc, với cách mạng, với kháng chiến.

Bài thơ “Việt Bắc” là một trong những bài thơ tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Bài thơ đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng thơ ca cách mạng Việt Nam.

Bài thơ không chỉ có giá trị nội dung sâu sắc mà còn có giá trị nghệ thuật cao. Tố Hữu đã sử dụng thành công các biện pháp nghệ thuật như so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, tượng trưng… để khắc họa hình ảnh thiên nhiên và con người Việt Bắc.

Đặc biệt, bài thơ đã sử dụng thành công thể thơ lục bát, một thể thơ truyền thống của dân tộc Việt Nam. Thể thơ này đã góp phần tạo nên âm điệu ngọt ngào, tha thiết, sâu lắng cho bài thơ, giúp người đọc cảm nhận được tình cảm gắn bó sâu sắc của người cán bộ kháng chiến với nhân dân Việt Bắc.

Mẫu kết bài 2:

Bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu là một bài thơ hay, có giá trị nghệ thuật cao. Bài thơ đã thể hiện thành công tình cảm gắn bó sâu sắc của người cán bộ kháng chiến với nhân dân Việt Bắc.

Tình cảm ấy được thể hiện qua những hình ảnh thơ đẹp, ngôn ngữ thơ giàu chất trữ tình, giọng điệu thơ tha thiết, sâu lắng.

Bài thơ “Việt Bắc” đã góp phần khẳng định tài năng của Tố Hữu, một nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam.

Bài thơ đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới và được bạn bè quốc tế yêu thích.

Đặc biệt, bài thơ đã thể hiện thành công tình cảm gắn bó của dân tộc Việt Nam với mảnh đất và con người Việt Bắc. Tình cảm ấy đã được thể hiện qua những câu thơ:

“Mình về mình có nhớ ta

Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng

Mình đi có nhớ những ngày

Hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son”

Tình cảm ấy đã trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Nó đã được thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.

Mẫu kết bài 3:

Bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu là một bài thơ giàu ý nghĩa. Bài thơ không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc của người cán bộ kháng chiến với nhân dân Việt Bắc mà còn thể hiện sự gắn bó của dân tộc Việt Nam với mảnh đất và con người Việt Bắc.

Tình cảm ấy đã trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Nó đã được thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.

Bài thơ “Việt Bắc” là một bài thơ hay, có giá trị thời đại sâu sắc. Bài thơ sẽ mãi là một trong những tác phẩm văn học bất hủ của dân tộc Việt Nam.

Bài thơ đã thể hiện một cách sâu sắc và ý nghĩa mối quan hệ gắn bó giữa người cán bộ kháng chiến với nhân dân Việt Bắc, giữa quân và dân ta trong kháng chiến chống Pháp. Bài thơ đã góp phần khơi dậy trong lòng người đọc tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, gắn bó của dân tộc Việt Nam.

Mẫu kết bài 4:

Khép lại bài thơ “Việt Bắc”, Tố Hữu đã để lại cho người đọc những cảm xúc và suy nghĩ sâu sắc. Bài thơ đã khắc họa thành công bức tranh thiên nhiên và con người Việt Bắc trong kháng chiến.

Thiên nhiên Việt Bắc hiện lên trong thơ vừa hùng vĩ, hoang sơ, vừa thơ mộng, trữ tình. Đó là một thiên nhiên đã góp phần tô điểm thêm cho vẻ đẹp của con người Việt Bắc.

Con người Việt Bắc hiện lên trong thơ vừa kiên cường, bất khuất, vừa giàu tình yêu thương. Họ là những người đã gắn bó máu thịt với mảnh đất Việt Bắc, với cách mạng, với kháng chiến.

Bài thơ “Việt Bắc” là một trong những bài thơ tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Bài thơ đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng thơ ca cách mạng Việt Nam.

Bài thơ không chỉ có giá trị nội dung sâu sắc mà còn có giá trị nghệ thuật cao. Tố Hữu đã sử dụng thành công các biện pháp nghệ thuật như so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, tượng trưng… để khắc họa hình ảnh thiên nhiên và con người Việt Bắc.

Bài thơ “Việt Bắc” là một tác phẩm văn học tiêu biểu cho giai đoạn kháng chiến chống Pháp. Bài thơ đã góp phần khẳng định tài năng của Tố Hữu, một nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam.

Bài thơ đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới và được bạn bè quốc tế yêu thích.

Bài thơ “Việt Bắc” là một bài thơ hay, có giá trị thời đại sâu sắc. Bài thơ sẽ mãi là một trong những tác phẩm văn học bất hủ của dân tộc Việt Nam.

Mẫu kết bài 5:

Bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu là một bài thơ hay, có giá trị nghệ thuật cao. Bài thơ đã thể hiện thành công tình cảm gắn bó sâu sắc của người cán bộ kháng chiến với nhân dân Việt Bắc.

Tình cảm ấy được thể hiện qua những hình ảnh thơ đẹp, ngôn ngữ thơ giàu chất trữ tình, giọng điệu thơ tha thiết, sâu lắng.

Bài thơ “Việt Bắc” đã góp phần khẳng định tài năng của Tố Hữu, một nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam.

Bài thơ đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới và được bạn bè quốc tế yêu thích.

Bài thơ “Việt Bắc” là một bài thơ hay, có giá trị thời đại sâu sắc. Bài thơ sẽ mãi là một trong những tác phẩm văn học bất hủ của dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển, bài thơ “Việt Bắc” vẫn mang giá trị thời đại sâu sắc. Tình cảm gắn bó giữa người cán bộ và nhân dân, giữa con người với thiên nhiên, với quê hương, đất nước là những tình cảm thiêng liêng, cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Chúng ta cần gìn giữ và phát huy những tình cảm ấy để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mẫu kết bài Việt Bắc bức tranh tứ bình

Mẫu kết bài 1:

Khép lại bài thơ, Tố Hữu đã để lại cho người đọc những ấn tượng sâu sắc về bức tranh tứ bình Việt Bắc. Bức tranh ấy vừa mang vẻ đẹp của thiên nhiên, vừa mang vẻ đẹp của con người, vừa mang vẻ đẹp của tình cảm gắn bó keo sơn.

Mùa xuân, Việt Bắc hiện lên với vẻ đẹp tươi mới, tràn đầy sức sống:

“Ta về mình có nhớ ta

Ta về ta nhớ những hoa cùng người

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng”

Mùa hạ, Việt Bắc hiện lên với vẻ đẹp rực rỡ, tươi tắn:

“Ta về ta nhớ những mây cùng mưa

Mình về mình có nhớ ta

Ta về ta nhớ những ngày không mưa

Mưa xuân lắc lư tiếng hát trên đèo

Nước xuân mây nhè nhẹ trôi qua…”

Mùa thu, Việt Bắc hiện lên với vẻ đẹp dịu dàng, trầm lắng:

“Ta về ta nhớ những ngày giăng mắc

Mình về mình có nhớ ta

Ta về ta nhớ những mây cùng mưa

Mưa thu ẩm ướt tiếng côn trùng kêu

Ngõ trúc quanh co khách vắng teo…”

Mùa đông, Việt Bắc hiện lên với vẻ đẹp huyền ảo, thơ mộng:

“Ta về ta nhớ những ngày mơ màng

Mình về mình có nhớ ta

Ta về ta nhớ những hoa cùng người

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang

Nhớ người phụ nữ vái gậy lên rừng…”

Bức tranh tứ bình Việt Bắc là một bức tranh sinh động, giàu màu sắc, âm thanh, thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc của người cán bộ kháng chiến với Việt Bắc.

Mẫu kết bài 2:

Bức tranh tứ bình Việt Bắc trong bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu là một bức tranh độc đáo và sáng tạo. Bức tranh ấy không chỉ mang vẻ đẹp của thiên nhiên, mà còn mang vẻ đẹp của con người, của tình cảm gắn bó keo sơn.

Mùa xuân, Việt Bắc hiện lên với vẻ đẹp tươi mới, tràn đầy sức sống. Những bông hoa chuối đỏ tươi như thắp lên trong rừng xanh một ngọn lửa cháy rực. Những con người Việt Bắc cũng mang trong mình sức sống mạnh mẽ, kiên cường, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ.

Mùa hạ, Việt Bắc hiện lên với vẻ đẹp rực rỡ, tươi tắn. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh, hòa cùng tiếng hát của những người dân bản. Những con người Việt Bắc cũng mang trong mình tâm hồn trong sáng, hồn nhiên, yêu đời.

Mùa thu, Việt Bắc hiện lên với vẻ đẹp dịu dàng, trầm lắng. Những đám mây giăng mắc trên bầu trời, cùng tiếng côn trùng kêu tạo nên một không gian êm đềm, tĩnh lặng. Những con người Việt Bắc cũng mang trong mình tâm hồn sâu sắc, tinh tế, yêu thiên nhiên, yêu quê hương.

Mùa đông, Việt Bắc hiện lên với vẻ đẹp huyền ảo, thơ mộng. Những bông hoa mơ, hoa mận nở rộ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên rực rỡ sắc màu. Những con người Việt Bắc cũng mang trong mình tâm hồn lạc quan, yêu đời, luôn hướng về tương lai.

Bức tranh tứ bình Việt Bắc là một bức tranh tuyệt đẹp, thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc của người cán bộ kháng chiến với Việt Bắc. Bức tranh ấy đã trở thành một biểu tượng đẹp đẽ về tình yêu quê hương, đất nước của dân tộc Việt Nam.

Mẫu kết bài 3:

Bức tranh tứ bình Việt Bắc trong bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu là một bức tranh độc đáo và sáng tạo. Bức tranh ấy không chỉ mang vẻ đẹp của thiên nhiên, mà còn mang vẻ đẹp của con người, của tình cảm gắn bó keo sơn.

Bức tranh ấy được thể hiện qua những hình ảnh thơ đẹp, ngôn ngữ thơ giàu chất trữ tình, giọng điệu thơ tha thiết, sâu lắng. Tố Hữu đã sử dụng thành công các biện pháp nghệ thuật như so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, tượng trưng… để khắc

Mẫu kết bài 4:

Khép lại khổ thơ thứ sáu, bức tranh tứ bình của Việt Bắc hiện lên vô cùng sinh động và tươi đẹp. Mỗi bức tranh là một nét đặc trưng của thiên nhiên và con người Việt Bắc, tạo nên một tổng thể hài hòa và hoàn mỹ.

Bức tranh thứ nhất là bức tranh về mùa xuân với những bông hoa mơ nở trắng xóa, những bông mận chúm chím, những con chim ca hót líu lo. Bức tranh thứ hai là bức tranh về mùa hạ với những cánh đồng lúa chín vàng óng, những đàn trâu thong dong gặm cỏ, những tiếng sáo diều vi vu. Bức tranh thứ ba là bức tranh về mùa thu với những bông ngô đỏ rực, những trái hồng chín mọng, những tiếng sấm giông vang vọng. Bức tranh thứ tư là bức tranh về mùa đông với những bông tuyết trắng xóa, những con trâu nằm nghỉ trong sương sớm, những tiếng mõ trâu vang xa.

Bức tranh tứ bình của Việt Bắc không chỉ là một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp mà còn là bức tranh sinh động về đời sống của con người nơi đây. Đó là hình ảnh những người dân lao động cần cù, chịu khó, yêu đời. Đó là hình ảnh những người cán bộ kháng chiến gắn bó máu thịt với nhân dân.

Bức tranh tứ bình của Việt Bắc đã để lại trong lòng người đọc những ấn tượng sâu sắc về thiên nhiên và con người nơi đây. Đó là một bức tranh đẹp đẽ, tươi sáng, thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu quê hương đất nước của nhà thơ Tố Hữu.

Mẫu kết bài 5:

Khép lại khổ thơ thứ sáu, bức tranh tứ bình của Việt Bắc hiện lên vô cùng sinh động và tươi đẹp. Mỗi bức tranh là một nét đặc trưng của thiên nhiên và con người Việt Bắc, tạo nên một tổng thể hài hòa và hoàn mỹ.

Bức tranh thứ nhất là bức tranh về mùa xuân với những bông hoa mơ nở trắng xóa, những bông mận chúm chím, những con chim ca hót líu lo. Bức tranh này thể hiện sự tươi mới, rực rỡ của mùa xuân.

Bức tranh thứ hai là bức tranh về mùa hạ với những cánh đồng lúa chín vàng óng, những đàn trâu thong dong gặm cỏ, những tiếng sáo diều vi vu. Bức tranh này thể hiện sự trù phú, no ấm của mùa hạ.

Bức tranh thứ ba là bức tranh về mùa thu với những bông ngô đỏ rực, những trái hồng chín mọng, những tiếng sấm giông vang vọng. Bức tranh này thể hiện sự chín muồi, mãnh liệt của mùa thu.

Bức tranh thứ tư là bức tranh về mùa đông với những bông tuyết trắng xóa, những con trâu nằm nghỉ trong sương sớm, những tiếng mõ trâu vang xa. Bức tranh này thể hiện sự tĩnh lặng, trầm lắng của mùa đông.

Bức tranh tứ bình của Việt Bắc không chỉ là một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp mà còn là bức tranh sinh động về đời sống của con người nơi đây. Đó là hình ảnh những người dân lao động cần cù, chịu khó, yêu đời. Đó là hình ảnh những người cán bộ kháng chiến gắn bó máu thịt với nhân dân.

Bức tranh tứ bình của Việt Bắc đã để lại trong lòng người đọc những ấn tượng sâu sắc về thiên nhiên và con người nơi đây. Đó là một bức tranh đẹp đẽ, tươi sáng, thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu quê hương đất nước của nhà thơ Tố Hữu.

Mẫu kết bài Việt Bắc 8 câu đầu

Mẫu kết bài 1:

Khép lại 8 câu thơ đầu bài “Việt Bắc”, Tố Hữu đã tái hiện thành công bức tranh thiên nhiên và con người Việt Bắc trong kháng chiến. Thiên nhiên Việt Bắc hiện lên vừa hùng vĩ, hoang sơ, vừa thơ mộng, trữ tình. Con người Việt Bắc hiện lên vừa kiên cường, bất khuất, vừa giàu tình yêu thương.

Tình cảm gắn bó sâu sắc của người cán bộ kháng chiến với nhân dân Việt Bắc được thể hiện qua những hình ảnh thơ đẹp, ngôn ngữ thơ giàu chất trữ tình, giọng điệu thơ tha thiết, sâu lắng.

Bài thơ “Việt Bắc” là một trong những bài thơ tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Bài thơ đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng thơ ca cách mạng Việt Nam.

Mẫu kết bài 2:

Khép lại 8 câu thơ đầu bài “Việt Bắc”, Tố Hữu đã để lại trong lòng người đọc những ấn tượng sâu sắc về thiên nhiên và con người Việt Bắc. Thiên nhiên Việt Bắc hiện lên trong thơ vừa hùng vĩ, hoang sơ, vừa thơ mộng, trữ tình. Con người Việt Bắc hiện lên trong thơ vừa kiên cường, bất khuất, vừa giàu tình yêu thương.

Tình cảm gắn bó sâu sắc của người cán bộ kháng chiến với nhân dân Việt Bắc được thể hiện qua những hình ảnh thơ đẹp, ngôn ngữ thơ giàu chất trữ tình, giọng điệu thơ tha thiết, sâu lắng.

Bài thơ “Việt Bắc” là một bài thơ hay, có giá trị nghệ thuật cao. Tố Hữu đã sử dụng thành công các biện pháp nghệ thuật như so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, tượng trưng… để khắc họa hình ảnh thiên nhiên và con người Việt Bắc.

Mẫu kết bài 3:

Khép lại 8 câu thơ đầu bài “Việt Bắc”, Tố Hữu đã thể hiện thành công tình cảm gắn bó sâu sắc của người cán bộ kháng chiến với nhân dân Việt Bắc. Tình cảm ấy được thể hiện qua những hình ảnh thơ đẹp, ngôn ngữ thơ giàu chất trữ tình, giọng điệu thơ tha thiết, sâu lắng.

Tình cảm ấy không chỉ là tình cảm của người cán bộ kháng chiến mà còn là tình cảm của dân tộc Việt Nam với mảnh đất và con người Việt Bắc.

Tình cảm ấy đã trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Nó đã được thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.

Mẫu kết bài 4:

Khép lại 8 câu thơ đầu bài “Việt Bắc”, Tố Hữu đã để lại trong lòng người đọc những ấn tượng sâu sắc về thiên nhiên và con người Việt Bắc. Thiên nhiên Việt Bắc hiện lên trong thơ vừa hùng vĩ, hoang sơ, vừa thơ mộng, trữ tình. Con người Việt Bắc hiện lên trong thơ vừa kiên cường, bất khuất, vừa giàu tình yêu thương.

Tình cảm gắn bó sâu sắc của người cán bộ kháng chiến với nhân dân Việt Bắc được thể hiện qua những hình ảnh thơ đẹp, ngôn ngữ thơ giàu chất trữ tình, giọng điệu thơ tha thiết, sâu lắng.

Bài thơ “Việt Bắc” là một bài thơ hay, có giá trị nhân văn sâu sắc. Bài thơ đã thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc của người cán bộ kháng chiến với nhân dân Việt Bắc, với mảnh đất và con người Việt Bắc.

Mẫu kết bài 5:

Khép lại 8 câu thơ đầu bài “Việt Bắc”, Tố Hữu đã tái hiện thành công bức tranh thiên nhiên và con người Việt Bắc trong kháng chiến. Thiên nhiên Việt Bắc hiện lên trong thơ vừa hùng vĩ, hoang sơ, vừa thơ mộng, trữ tình. Con người Việt Bắc hiện lên trong thơ vừa kiên cường, bất khuất, vừa giàu tình yêu thương.

Tình cảm gắn bó sâu sắc của người cán bộ kháng chiến với nhân dân Việt Bắc được thể hiện qua những hình ảnh thơ đẹp, ngôn ngữ thơ giàu chất trữ tình, giọng điệu thơ tha thiết, sâu lắng.

Bài thơ “Việt Bắc” là một trong những bài thơ tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Bài thơ đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng thơ ca cách mạng Việt Nam.

Trên đây là tổng hợp các mẫu kết bài Việt Bắc hay nhất mà chúng tôi tuyển chọn được cho bạn, hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm những cách kết thúc bài hay và độc đáo, đồng thời nâng cao khả năng viết bài của mình.