Kết bài Về mẹ hay nhất năm 2024 tuyển chọn

Dưới đây là những gợi ý về cách viết kết bài về mẹ, nhằm giúp các bạn học sinh lớp phát triển kỹ năng viết một cách sáng tạo và ấn tượng. Bằng cách này, hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm những cách viết bài mới lạ độc đáo, đồng thời nâng cao khả năng viết bài của mình.

Mẫu kết bài Về mẹ lớp 6

Mẫu kết bài 1:

Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi người. Mẹ đã dành cả cuộc đời để chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng ta nên người. Tình yêu thương của mẹ là vô bờ bến, là nguồn động lực to lớn để chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Mẫu kết bài 2:

Mẹ là người luôn bên cạnh chúng ta, che chở cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Mẹ là người đã dạy chúng ta nên người, dạy chúng ta biết yêu thương, biết chia sẻ. Tình yêu thương của mẹ là nguồn động lực vô tận để chúng ta vươn tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Mẫu kết bài 3:

Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi người. Mẹ đã phải trải qua biết bao khó khăn, vất vả để mang chúng ta đến với cuộc đời. Mẹ đã hy sinh tất cả để chúng ta được sống trong hạnh phúc. Chúng ta phải biết yêu thương, kính trọng và báo đáp công ơn của mẹ.

Mẫu kết bài 4:

Mẹ là người luôn quan tâm, chăm sóc chúng ta từng li từng tí. Mẹ luôn mong muốn chúng ta được hạnh phúc, được thành công trong cuộc sống. Chúng ta phải biết trân trọng tình yêu thương của mẹ và cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội.

Mẫu kết bài 5:

Mẹ là người đã mang đến cho chúng ta cuộc sống này. Mẹ là người đã dạy chúng ta biết yêu thương, biết sẻ chia. Mẹ là người luôn bên cạnh chúng ta, che chở cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta phải biết yêu thương, kính trọng và báo đáp công ơn của mẹ.

Mẫu kết bài Về mẹ lớp 7

Mẫu kết bài 1:

Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi người. Mẹ là người đã dành cả cuộc đời để chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng ta nên người. Tình yêu thương của mẹ là vô bờ bến, là nguồn động lực to lớn để chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Nhớ ngày còn nhỏ, mẹ luôn là người ở bên cạnh em, chăm sóc em từng chút một. Mẹ dạy em cách ăn, cách ngủ, cách đi, cách nói. Mẹ dạy em biết yêu thương, biết chia sẻ. Mẹ dạy em cách làm người.

Khi em lớn lên, mẹ vẫn luôn bên cạnh em, động viên em học tập, rèn luyện. Mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em.

Tình yêu thương của mẹ dành cho em là vô bờ bến. Em biết ơn mẹ rất nhiều. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để trở thành một người con ngoan, một người có ích cho xã hội. Em sẽ luôn yêu thương, kính trọng và báo đáp công ơn của mẹ.

Mẫu kết bài 2:

Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi người. Mẹ đã phải trải qua biết bao khó khăn, vất vả để mang chúng ta đến với cuộc đời. Mẹ đã hy sinh tất cả để chúng ta được sống trong hạnh phúc.

Mẹ là người luôn bên cạnh chúng ta, che chở cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Mẹ là người đã dạy chúng ta nên người, dạy chúng ta biết yêu thương, biết chia sẻ. Tình yêu thương của mẹ là nguồn động lực vô tận để chúng ta vươn tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Chúng ta phải biết yêu thương, kính trọng và báo đáp công ơn của mẹ. Hãy luôn dành cho mẹ những lời yêu thương, những cử chỉ quan tâm để mẹ cảm thấy hạnh phúc.

Mẫu kết bài 3:

Mẹ là người luôn quan tâm, chăm sóc chúng ta từng li từng tí. Mẹ luôn mong muốn chúng ta được hạnh phúc, được thành công trong cuộc sống.

Mẹ là người luôn bên cạnh chúng ta, động viên chúng ta trong mọi khó khăn, thử thách. Mẹ là người luôn tin tưởng và ủng hộ chúng ta trong mọi quyết định.

Chúng ta phải biết trân trọng tình yêu thương của mẹ và cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội. Hãy luôn dành cho mẹ những lời yêu thương, những cử chỉ quan tâm để mẹ cảm thấy hạnh phúc.

Mẫu kết bài 4:

Mẹ là người đã mang đến cho chúng ta cuộc sống này. Mẹ là người đã dạy chúng ta biết yêu thương, biết sẻ chia. Mẹ là người luôn bên cạnh chúng ta, che chở cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh.

Chúng ta phải biết yêu thương, kính trọng và báo đáp công ơn của mẹ. Hãy luôn dành cho mẹ những lời yêu thương, những cử chỉ quan tâm để mẹ cảm thấy hạnh phúc.

Mẫu kết bài 5:

Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời em. Em yêu mẹ rất nhiều. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để trở thành một người con ngoan, một người có ích cho xã hội. Em sẽ luôn yêu thương, kính trọng và báo đáp công ơn của mẹ.

Mẫu kết bài Về mẹ lớp 8

Mẫu kết bài 1:

Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi người. Mẹ là người đã dành cả cuộc đời để chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng ta nên người. Tình yêu thương của mẹ là vô bờ bến, là nguồn động lực to lớn để chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Mẹ luôn là người ở bên cạnh chúng ta, quan tâm, chăm sóc chúng ta từng li từng tí. Mẹ luôn mong muốn chúng ta được hạnh phúc, được thành công trong cuộc sống.

Tình yêu thương của mẹ là vô giá. Chúng ta phải biết trân trọng tình yêu thương của mẹ và cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội. Hãy luôn dành cho mẹ những lời yêu thương, những cử chỉ quan tâm để mẹ cảm thấy hạnh phúc.

Mẫu kết bài 2:

Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi người. Mẹ đã phải trải qua biết bao khó khăn, vất vả để mang chúng ta đến với cuộc đời. Mẹ đã hy sinh tất cả để chúng ta được sống trong hạnh phúc.

Mẹ là người luôn bên cạnh chúng ta, che chở cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Mẹ là người đã dạy chúng ta nên người, dạy chúng ta biết yêu thương, biết chia sẻ. Tình yêu thương của mẹ là nguồn động lực vô tận để chúng ta vươn tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Chúng ta phải biết yêu thương, kính trọng và báo đáp công ơn của mẹ. Hãy luôn dành cho mẹ những lời yêu thương, những cử chỉ quan tâm để mẹ cảm thấy hạnh phúc.

Mẫu kết bài 3:

Mẹ là người luôn quan tâm, chăm sóc chúng ta từng li từng tí. Mẹ luôn mong muốn chúng ta được hạnh phúc, được thành công trong cuộc sống. Mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chúng ta.

Chúng ta phải biết trân trọng tình yêu thương của mẹ và cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội. Hãy luôn dành cho mẹ những lời yêu thương, những cử chỉ quan tâm để mẹ cảm thấy hạnh phúc.

Mẫu kết bài 4:

Mẹ là người đã mang đến cho chúng ta cuộc sống này. Mẹ là người đã dạy chúng ta biết yêu thương, biết sẻ chia. Mẹ là người luôn bên cạnh chúng ta, che chở cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh.

Chúng ta phải biết yêu thương, kính trọng và báo đáp công ơn của mẹ. Hãy luôn dành cho mẹ những lời yêu thương, những cử chỉ quan tâm để mẹ cảm thấy hạnh phúc.

Mẫu kết bài 5:

Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời em. Em yêu mẹ rất nhiều. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để trở thành một người con ngoan, một người có ích cho xã hội. Em sẽ luôn yêu thương, kính trọng và báo đáp công ơn của mẹ.

Mẫu kết bài Về mẹ lớp 9

Mẫu kết bài 1:

Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Mẹ đã dành cả cuộc đời để chăm sóc, nuôi nấng và dạy dỗ tôi nên người. Tình yêu thương của mẹ dành cho tôi là vô bờ bến, không gì có thể đong đếm được.

Tôi sẽ luôn cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để không phụ lòng mẹ. Tôi sẽ luôn là đứa con ngoan, là niềm tự hào của mẹ.

Mẫu kết bài 2:

Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi. Mẹ đã hi sinh tất cả cho tôi, cho gia đình. Mẹ đã làm mọi thứ để tôi có được một cuộc sống tốt đẹp.

Tôi sẽ luôn ghi nhớ công ơn của mẹ và cố gắng học tập, làm việc thật tốt để mẹ vui lòng. Tôi sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho mẹ.

Mẫu kết bài 3:

Mẹ là người phụ nữ dịu dàng, hiền hậu nhất mà tôi biết. Mẹ luôn quan tâm, chăm sóc tôi từng li từng tí. Mẹ cũng là người bạn thân thiết của tôi, luôn lắng nghe và chia sẻ với tôi những tâm tư, tình cảm.

Tôi yêu mẹ rất nhiều. Tôi sẽ luôn cố gắng trở thành người con ngoan, người trò giỏi để mẹ vui lòng.

Mẫu kết bài 4:

Mẹ là người phụ nữ lao động cần cù, chịu khó. Mẹ luôn dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình, rồi lại đi làm cả ngày. Mẹ cũng là người phụ nữ đảm đang, khéo léo. Mẹ luôn chăm sóc nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng.

Tôi rất tự hào về mẹ. Tôi sẽ luôn cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để mẹ vui lòng.

Mẫu kết bài 5:

Mẹ là người phụ nữ thông minh, hiểu biết. Mẹ luôn dạy dỗ tôi những điều hay lẽ phải, cách sống sao cho tốt đẹp. Mẹ cũng là người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ. Mẹ luôn bảo vệ tôi khỏi mọi khó khăn, nguy hiểm.

Tôi yêu mẹ rất nhiều. Tôi sẽ luôn cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để mẹ vui lòng.

Mẫu kết bài Về mẹ lớp 10

Mẫu kết bài 1:

Mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Mẹ là người đã sinh ra, nuôi dưỡng và dạy dỗ ta nên người. Tình yêu thương của mẹ dành cho ta vô bờ bến, không gì có thể sánh bằng.

Mẹ của em là một người phụ nữ dịu dàng, đảm đang. Mẹ luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Mẹ dạy em học hành, dạy em làm người. Mẹ luôn ở bên cạnh em, động viên và an ủi em những lúc em gặp khó khăn.

Em biết ơn mẹ rất nhiều. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mẹ. Em sẽ luôn yêu thương và kính trọng mẹ.

Mẫu kết bài 2:

Mẹ là một người phụ nữ vĩ đại. Mẹ là người đã tạo nên cuộc sống của mỗi người. Mẹ là người đã mang đến cho ta tình yêu thương, sự che chở và nuôi dưỡng.

Mẹ của em là một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường. Mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc cho em. Mẹ luôn động viên và khích lệ em trong mọi hoàn cảnh.

Em yêu mẹ rất nhiều. Em sẽ luôn ở bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ và báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ.

Mẫu kết bài 3:

Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời. Mẹ là người đã mang đến cho ta cuộc sống tươi đẹp này. Tình yêu thương của mẹ là nguồn động lực lớn nhất giúp ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Mẹ của em là một người phụ nữ yêu thương con hết mực. Mẹ luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Mẹ luôn ở bên cạnh em, chăm sóc và dạy dỗ em.

Em biết ơn mẹ rất nhiều. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành một người con ngoan, một người có ích cho xã hội. Em sẽ luôn yêu thương và kính trọng mẹ.

Mẫu kết bài 4:

Mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Mẹ là người đã sinh ra, nuôi dưỡng và dạy dỗ ta nên người. Tình yêu thương của mẹ dành cho ta vô bờ bến, không gì có thể sánh bằng.

Mẹ của em là một người phụ nữ đảm đang, tháo vát. Mẹ luôn lo lắng cho gia đình, cho con cái. Mẹ luôn làm việc chăm chỉ để mang lại cuộc sống tốt đẹp cho gia đình.

Em biết ơn mẹ rất nhiều. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mẹ. Em sẽ luôn yêu thương và kính trọng mẹ.

Mẫu kết bài 5:

Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất trên đời, là người yêu thương con vô bờ bến. Tình yêu thương của mẹ là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, là động lực để con vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Con sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng tình yêu thương của mẹ, và cố gắng trở thành một người con ngoan, trò giỏi để mẹ luôn tự hào.

Mẫu kết bài biểu cảm Về mẹ

Mẫu kết bài 1:

Kết thúc những dòng cảm xúc về mẹ, tôi lại càng thêm yêu thương và trân trọng mẹ hơn. Mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, là người luôn yêu thương, che chở và bao dung cho tôi. Tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt, trở thành người có ích cho xã hội để không phụ lòng mẹ.

Mẫu kết bài 2:

Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi người. Tình yêu thương của mẹ là vô bờ bến, không gì có thể sánh được. Hãy dành những lời yêu thương, những hành động quan tâm để thể hiện tình yêu thương với mẹ của mình.

Mẫu kết bài 3:

Mẹ là người đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi khôn lớn. Mẹ đã dành cả cuộc đời để lo lắng, chăm sóc cho tôi. Tôi biết ơn mẹ rất nhiều và tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mẹ.

Mẫu kết bài 4:

Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Mẹ đã dạy tôi những bài học đầu đời, dạy tôi cách làm người. Tôi sẽ mãi mãi yêu thương và trân trọng mẹ.

Mẫu kết bài 5:

Mẹ là người luôn yêu thương, quan tâm và hy sinh cho tôi. Tôi biết ơn mẹ rất nhiều và tôi sẽ cố gắng trở thành người con ngoan, trò giỏi để mẹ luôn tự hào về tôi.

Mẫu kết bài mở rộng Về mẹ

Mẫu kết bài 1:

Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi người. Tình yêu thương của mẹ là thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý và vô giá. Mẹ đã dành cả cuộc đời để chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng ta nên người. Mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho chúng ta mỗi khi gặp khó khăn. Chúng ta hãy luôn yêu thương, trân trọng và biết ơn mẹ của mình.

Mẫu kết bài 2:

Mẹ đã dành cả cuộc đời để hy sinh cho chúng ta, vậy chúng ta phải làm gì để báo đáp công ơn của mẹ? Đó là học tập thật tốt, trở thành người có ích cho xã hội. Chúng ta cũng cần phải biết quan tâm, chăm sóc mẹ khi mẹ già yếu. Hãy luôn nhớ rằng, mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta.

Mẫu kết bài 3:

Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất trên đời. Nó là nguồn động lực to lớn giúp con người vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Tình mẫu tử còn là sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình. Mỗi người hãy trân trọng tình cảm ấy và dành cho mẹ của mình những gì tốt đẹp nhất.

Mẫu kết bài 4:

Mẹ là người phụ nữ đảm đang, hy sinh hết mình cho gia đình. Vậy xã hội cần làm gì để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đối với những người mẹ? Đó là tạo điều kiện thuận lợi cho các bà mẹ được học tập, lao động và chăm sóc gia đình. Đồng thời, chúng ta cần lên án những hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Mẫu kết bài 5:

Mẹ đã dành cả cuộc đời để chăm sóc, nuôi dưỡng chúng ta. Giờ đây, chúng ta đã trưởng thành, hãy quan tâm, chăm sóc mẹ thật tốt. Chúng ta cũng cần lo lắng cho tương lai của mẹ. Hãy dành dụm tiền bạc để khi mẹ già yếu, chúng ta có thể lo cho mẹ một cuộc sống đầy đủ, an nhàn.

Trên đây là tổng hợp các mẫu kết bài về mẹ hay nhất mà chúng tôi tuyển chọn được cho bạn, hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm những cách kết thúc bài hay và độc đáo, đồng thời nâng cao khả năng viết bài của mình.