Kết bài Đất Nước hay nhất tuyển chọn

Dưới đây là những gợi ý về cách viết kết bài cho bài Đất Nước, nhằm giúp các bạn học sinh lớp phát triển kỹ năng viết một cách sáng tạo và ấn tượng. Bằng cách này, hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm những cách viết bài mới lạ độc đáo, đồng thời nâng cao khả năng viết bài của mình.

Mẫu kết bài Đất Nước hay nhất

Mẫu kết bài 1:

Khép lại bài thơ “Đất nước”, Nguyễn Khoa Điềm đã để lại trong lòng người đọc những ấn tượng sâu sắc về một đất nước Việt Nam yêu thương.

Đất nước hiện lên trong thơ Nguyễn Khoa Điềm vừa là một không gian rộng lớn, bao la, vừa là một không gian gần gũi, thân thuộc. Đất nước là nơi chôn rau cắt rốn của mỗi người, là nơi có cha mẹ, ông bà, là nơi có những con người thân thương, ruột thịt.

Bài thơ đã thể hiện tình yêu quê hương đất nước sâu sắc của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Đồng thời, bài thơ cũng góp phần khơi dậy trong lòng mỗi người con Việt Nam niềm tự hào, yêu thương đối với quê hương, đất nước.

Mẫu kết bài 2:

Khép lại bài thơ “Đất nước”, Nguyễn Khoa Điềm đã thể hiện thành công quan niệm của mình về đất nước.

Đất nước không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà còn là một thực thể cụ thể, gắn bó với mỗi con người. Đất nước là nơi có những con người lao động cần cù, chịu thương chịu khó, là nơi có những giá trị văn hóa truyền thống quý báu.

Bài thơ đã góp phần khẳng định vị trí của Nguyễn Khoa Điềm trong nền văn học Việt Nam hiện đại.

Mẫu kết bài 3:

Khép lại bài thơ “Đất nước”, Nguyễn Khoa Điềm đã thể hiện niềm tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.

Đất nước được hình thành từ bao nhiêu thế hệ cha anh, từ bao nhiêu cuộc đấu tranh gian khổ, hào hùng. Đất nước là nơi có những người con ưu tú, luôn sẵn sàng hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Bài thơ đã góp phần khơi dậy trong lòng mỗi người con Việt Nam niềm tự hào, ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc.

Mẫu kết bài 4:

Khép lại bài thơ “Đất nước”, Nguyễn Khoa Điềm đã khẳng định vai trò của mỗi người dân đối với đất nước.

Đất nước là của chung, là của mỗi người dân. Mỗi người dân đều có trách nhiệm góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

Bài thơ đã góp phần giáo dục mỗi người dân về trách nhiệm của mình đối với đất nước.

Mẫu kết bài 5:

Khép lại bài thơ “Đất nước”, Nguyễn Khoa Điềm đã thể hiện niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Đất nước đang trên đà phát triển, đổi mới, ngày càng giàu mạnh, văn minh. Mỗi người dân cần nỗ lực học tập, lao động để xây dựng một đất nước ngày càng tươi đẹp.

Mẫu kết bài Đất Nước ngắn gọn

Mẫu kết bài 1:

Bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm đã thể hiện một quan niệm mới mẻ về đất nước. Đất nước không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà còn là một thực thể cụ thể, gắn bó với mỗi con người. Đất nước là nơi chôn rau cắt rốn, là nơi có cha mẹ, ông bà, là nơi có những con người thân thương, ruột thịt.

Mẫu kết bài 2:

Bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm đã thể hiện tình yêu quê hương đất nước sâu sắc của nhà thơ. Đồng thời, bài thơ cũng góp phần khơi dậy trong lòng mỗi người con Việt Nam niềm tự hào, yêu thương đối với quê hương, đất nước.

Mẫu kết bài 3:

Bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm đã thể hiện niềm tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Đất nước được hình thành từ bao nhiêu thế hệ cha anh, từ bao nhiêu cuộc đấu tranh gian khổ, hào hùng. Đất nước là nơi có những người con ưu tú, luôn sẵn sàng hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc

Mẫu kết bài 4:

Bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm đã khẳng định vai trò của mỗi người dân đối với đất nước. Đất nước là của chung, là của mỗi người dân. Mỗi người dân đều có trách nhiệm góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

Mẫu kết bài 5:

Bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm đã thể hiện niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước. Đất nước đang trên đà phát triển, đổi mới, ngày càng giàu mạnh, văn minh. Mỗi người dân cần nỗ lực học tập, lao động để xây dựng một đất nước ngày càng tươi đẹp.

Mẫu kết bài Đất Nước 9 câu đầu

Mẫu kết bài 1:

Từ 9 câu thơ đầu của bài thơ “Đất nước”, Nguyễn Khoa Điềm đã thể hiện một quan niệm mới mẻ về đất nước. Đất nước không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà còn là một thực thể cụ thể, gắn bó với mỗi con người. Đất nước là nơi chôn rau cắt rốn, là nơi có cha mẹ, ông bà, là nơi có những con người thân thương, ruột thịt.

Quan niệm này đã góp phần khơi dậy trong lòng mỗi người con Việt Nam niềm tự hào, yêu thương đối với quê hương, đất nước.

Mẫu kết bài 2:

9 câu thơ đầu của bài thơ “Đất nước” đã thể hiện tình yêu quê hương đất nước sâu sắc của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Tình yêu ấy được thể hiện qua cách nhà thơ cảm nhận đất nước từ những điều bình dị, gần gũi nhất.

Tình yêu ấy cũng được thể hiện qua cách nhà thơ khẳng định vai trò của mỗi người dân đối với đất nước. Đất nước là của chung, là của mỗi người dân. Mỗi người dân đều có trách nhiệm góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

Mẫu kết bài 3:

9 câu thơ đầu của bài thơ “Đất nước” đã thể hiện niềm tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Đất nước được hình thành từ bao nhiêu thế hệ cha anh, từ bao nhiêu cuộc đấu tranh gian khổ, hào hùng. Đất nước là nơi có những người con ưu tú, luôn sẵn sàng hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Niềm tự hào ấy đã góp phần khơi dậy trong lòng mỗi người con Việt Nam ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc.

Mẫu kết bài 4:

9 câu thơ đầu của bài thơ “Đất nước” đã thể hiện niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước. Đất nước đang trên đà phát triển, đổi mới, ngày càng giàu mạnh, văn minh. Mỗi người dân cần nỗ lực học tập, lao động để xây dựng một đất nước ngày càng tươi đẹp.

Niềm tin ấy đã góp phần động viên, khích lệ tinh thần của mỗi người dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mẫu kết bài 5:

9 câu thơ đầu của bài thơ “Đất nước” đã thể hiện một cách sâu sắc và độc đáo quan niệm về đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Quan niệm ấy đã góp phần khơi dậy trong lòng mỗi người con Việt Nam tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Mẫu kết bài Đất Nước nâng cao

Mẫu kết bài 1:

Bằng giọng điệu suy tư, ngôn từ mộc mạc, giản dị và sự linh hoạt, khéo léo trong việc sử dụng các thành ngữ, câu ca dao, các chất liệu văn hóa dân gian, Nguyễn Khoa Điềm đã thể hiện được hết những vẻ đẹp của hình tượng đất nước. Đất nước hiện lên trong bài thơ vừa gần gũi, thân thương, vừa hào hùng, tráng lệ. Đó là đất nước của những con người lao động cần cù, chịu thương chịu khó, của những chiến sĩ anh hùng, kiên cường. Đất nước cũng là những truyền thống văn hóa lâu đời, là những giá trị tinh thần quý báu của dân tộc.

Mẫu kết bài 2:

Đoạn trích “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm đã mang đến cho người đọc một cái nhìn mới mẻ về khái niệm đất nước. Đất nước không chỉ là một khái niệm trừu tượng, xa vời mà nó hiện hữu ngay trong đời sống của mỗi con người. Đất nước là những gì thân thương, gần gũi nhất, là những gì đã gắn bó với ta từ khi ta còn bé. Đất nước là lịch sử, là truyền thống, là văn hóa, là tâm hồn của mỗi con người Việt Nam.

Mẫu kết bài 3:

Qua đoạn trích “Đất nước”, Nguyễn Khoa Điềm đã thể hiện rõ tư tưởng “Đất nước của Nhân dân”. Đất nước không chỉ là của riêng ai mà là của tất cả mọi người, từ những người bình dị nhất. Đất nước được xây dựng nên từ những nhọc nhằn, gian lao của nhân dân, từ những hi sinh, chiến đấu của cha ông. Đất nước là máu xương, là tâm hồn của mỗi người dân Việt Nam.

Mẫu kết bài 4:

Đoạn trích “Đất nước” đã thể hiện rõ nét phong cách thơ của Nguyễn Khoa Điềm. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa chính luận với trữ tình, giữa suy tưởng với cảm xúc. Ngôn ngữ thơ mộc mạc, giản dị, gần gũi với đời sống nhưng cũng mang đậm chất triết lý. Bài thơ đã để lại trong lòng người đọc những cảm xúc sâu lắng, bồi hồi về đất nước.

Mẫu kết bài 5:

Đoạn trích “Đất nước” là một bài thơ hay, giàu ý nghĩa. Bài thơ đã góp phần khơi dậy trong lòng mỗi người dân Việt Nam tình yêu quê hương, đất nước. Tình yêu ấy không chỉ là tình cảm giản dị, chân thành mà còn là tình cảm thiêng liêng, cao cả. Tình yêu ấy sẽ luôn là động lực để mỗi người dân Việt Nam tiếp tục phấn đấu, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.

Mẫu kết bài Đất Nước đoạn 1

Mẫu kết bài 1:

Qua đoạn trích “Đất nước”, Nguyễn Khoa Điềm đã thể hiện một cái nhìn mới mẻ về đất nước. Đất nước không chỉ là một khái niệm trừu tượng, xa vời mà nó hiện hữu ngay trong đời sống của mỗi con người. Đất nước là những gì thân thương, gần gũi nhất, là những gì đã gắn bó với ta từ khi ta còn bé. Đất nước là lịch sử, là truyền thống, là văn hóa, là tâm hồn của mỗi con người Việt Nam.

Đoạn trích đã sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật như liệt kê, so sánh, nhân hóa,… để khắc họa rõ nét hình tượng đất nước. Giọng thơ trữ tình, sâu lắng đã khơi gợi trong lòng người đọc tình yêu quê hương, đất nước tha thiết.

Mẫu kết bài 2:

Đoạn trích “Đất nước” đã thể hiện rõ nét tư tưởng “Đất nước của Nhân dân”. Đất nước không chỉ là của riêng ai mà là của tất cả mọi người, từ những người bình dị nhất. Đất nước được xây dựng nên từ những nhọc nhằn, gian lao của nhân dân, từ những hi sinh, chiến đấu của cha ông. Đất nước là máu xương, là tâm hồn của mỗi người dân Việt Nam.

Đoạn trích đã thể hiện rõ tình yêu quê hương, đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Tình yêu ấy được thể hiện một cách sâu sắc, thấm thía qua những câu thơ giản dị, mộc mạc.

Mẫu kết bài 3:

Bằng giọng điệu suy tư, ngôn từ mộc mạc, giản dị và sự linh hoạt, khéo léo trong việc sử dụng các thành ngữ, câu ca dao, các chất liệu văn hóa dân gian, Nguyễn Khoa Điềm đã thể hiện được hết những vẻ đẹp của hình tượng đất nước. Đất nước hiện lên trong bài thơ vừa gần gũi, thân thương, vừa hào hùng, tráng lệ. Đó là đất nước của những con người lao động cần cù, chịu thương chịu khó, của những chiến sĩ anh hùng, kiên cường. Đất nước cũng là những truyền thống văn hóa lâu đời, là những giá trị tinh thần quý báu của dân tộc.

Đoạn trích đã góp phần khơi dậy trong lòng mỗi người dân Việt Nam tình yêu quê hương, đất nước sâu sắc. Tình yêu ấy sẽ luôn là động lực để mỗi người dân Việt Nam tiếp tục phấn đấu, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.

Mẫu kết bài 4:

Đoạn trích “Đất nước” đã thể hiện rõ nét phong cách thơ của Nguyễn Khoa Điềm. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa chính luận với trữ tình, giữa suy tưởng với cảm xúc. Ngôn ngữ thơ mộc mạc, giản dị, gần gũi với đời sống nhưng cũng mang đậm chất triết lý. Bài thơ đã để lại trong lòng người đọc những cảm xúc sâu lắng, bồi hồi về đất nước.

Mẫu kết bài 5:

Đoạn trích “Đất nước” đã mang đến cho người đọc một cái nhìn mới mẻ về khái niệm đất nước. Đất nước không chỉ là một khái niệm trừu tượng, xa vời mà nó hiện hữu ngay trong đời sống của mỗi con người. Đất nước là những gì thân thương, gần gũi nhất, là những gì đã gắn bó với ta từ khi ta còn bé. Đất nước là lịch sử, là truyền thống, là văn hóa, là tâm hồn của mỗi con người Việt Nam.

Bài thơ đã góp phần khơi dậy trong lòng mỗi người dân Việt Nam tình yêu quê hương, đất nước. Tình yêu ấy không chỉ là tình cảm giản dị, chân thành mà còn là tình cảm thiêng liêng, cao cả. Tình yêu ấy sẽ luôn là động lực để mỗi người dân Việt Nam tiếp tục phấn đấu, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.

Mẫu kết bài Đất Nước đoạn 2

Mẫu kết bài 1:

Qua đoạn trích “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm, ta thấy hình tượng đất nước không chỉ hiện hữu ở những gì thiêng liêng, cao cả mà còn hiện hữu ở những gì bình dị, gần gũi trong đời sống của con người. Đất nước là những gì đã gắn bó với ta từ khi ta còn bé, từ những lời ru của bà, từ những câu hát mẹ hát, từ những câu ca dao, tục ngữ,… Đất nước là những gì ta ăn, ta mặc, ta ở, ta làm,… Đất nước là những gì ta đã trải qua, đã chứng kiến, đã yêu thương, đã căm ghét,…

Tất cả những điều đó đã tạo nên một đất nước Việt Nam thân thương, gần gũi, gắn bó với mỗi con người Việt Nam. Tình yêu quê hương, đất nước của Nguyễn Khoa Điềm cũng được thể hiện một cách sâu sắc, thấm thía qua những câu thơ giản dị, mộc mạc.

Mẫu kết bài 2:

Đoạn trích “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm đã thể hiện rõ nét tư tưởng “Đất nước của Nhân dân”. Đất nước không chỉ là của riêng ai mà là của tất cả mọi người, từ những người bình dị nhất. Đất nước được xây dựng nên từ những nhọc nhằn, gian lao của nhân dân, từ những hi sinh, chiến đấu của cha ông. Đất nước là máu xương, là tâm hồn của mỗi người dân Việt Nam.

Bằng giọng điệu suy tư, ngôn từ mộc mạc, giản dị và sự linh hoạt, khéo léo trong việc sử dụng các thành ngữ, câu ca dao, các chất liệu văn hóa dân gian, Nguyễn Khoa Điềm đã thể hiện được hết những vẻ đẹp của hình tượng đất nước. Đất nước hiện lên trong bài thơ vừa gần gũi, thân thương, vừa hào hùng, tráng lệ. Đó là đất nước của những con người lao động cần cù, chịu thương chịu khó, của những chiến sĩ anh hùng, kiên cường. Đất nước cũng là những truyền thống văn hóa lâu đời, là những giá trị tinh thần quý báu của dân tộc.

Đoạn trích đã góp phần khơi dậy trong lòng mỗi người dân Việt Nam tình yêu quê hương, đất nước sâu sắc. Tình yêu ấy sẽ luôn là động lực để mỗi người dân Việt Nam tiếp tục phấn đấu, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.

Mẫu kết bài 3:

Đoạn trích “Đất nước” đã thể hiện rõ nét phong cách thơ của Nguyễn Khoa Điềm. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa chính luận với trữ tình, giữa suy tưởng với cảm xúc. Ngôn ngữ thơ mộc mạc, giản dị, gần gũi với đời sống nhưng cũng mang đậm chất triết lý. Bài thơ đã để lại trong lòng người đọc những cảm xúc sâu lắng, bồi hồi về đất nước.

Bằng những câu thơ giản dị, mộc mạc, Nguyễn Khoa Điềm đã thể hiện được cái nhìn mới mẻ về đất nước. Đất nước không chỉ là một khái niệm trừu tượng, xa vời mà nó hiện hữu ngay trong đời sống của mỗi con người. Đất nước là những gì thân thương, gần gũi nhất, là những gì đã gắn bó với ta từ khi ta còn bé. Đất nước là lịch sử, là truyền thống, là văn hóa, là tâm hồn của mỗi con người Việt Nam.

Mẫu kết bài 4:

Đoạn trích “Đất nước” là một bài thơ hay, giàu ý nghĩa. Bài thơ đã góp phần khơi dậy trong lòng mỗi người dân Việt Nam tình yêu quê hương, đất nước. Tình yêu ấy không chỉ là tình cảm giản dị, chân thành mà còn là tình cảm thiêng liêng, cao cả. Tình yêu ấy sẽ luôn là động lực để mỗi người dân Việt Nam tiếp tục phấn đấu, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.

Bài thơ đã thể hiện rõ tình yêu quê hương, đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Tình yêu ấy được thể hiện một cách sâu sắc, thấm thía qua những câu thơ giản dị, mộc mạc.

Mẫu kết bài 5:

Khép lại đoạn trích “Đất nước”, ta càng thêm yêu mến, tự hào về đất nước Việt Nam thân yêu. Đất nước là của chúng ta, của mỗi người dân Việt Nam. Mỗi người chúng ta hãy cùng nhau chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.

Trên đây là tổng hợp các mẫu kết bài Đất Nước hay nhất mà chúng tôi tuyển chọn được cho bạn, hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm những cách kết thúc bài hay và độc đáo, đồng thời nâng cao khả năng viết bài của mình.