Kết bài Chung cho thơ hay nhất năm 2024 tuyển chọn

Dưới đây là những gợi ý về cách viết kết bài chung cho thơ, nhằm giúp các bạn học sinh lớp phát triển kỹ năng viết một cách sáng tạo và ấn tượng. Bằng cách này, hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm những cách viết bài mới lạ độc đáo, đồng thời nâng cao khả năng viết bài của mình.

Mẫu kết bài Chung cho tất cả các tác phẩm thơ

Mẫu kết bài 1:

Khép lại trang thơ, trong lòng người đọc vẫn bồi hồi bao cảm xúc. Tác giả đã gieo vào lòng chúng ta bao cảm xúc dạt dào không chỉ cho hôm nay mà còn mãi mai sau về (vấn đề nghị luận). Chính điều đó đã tạo nên sức sống bất diệt cho tác phẩm, làm cho người đọc càng yêu thế giới văn học hơn.

Mẫu kết bài 2:

Bằng bút pháp nghệ thuật điêu luyện, ngôn ngữ thơ giàu hình ảnh, nhịp điệu, tác giả đã thể hiện thành công (vấn đề nghị luận). Tác phẩm là một minh chứng tiêu biểu cho phong cách thơ của tác giả, góp phần làm phong phú thêm cho nền thơ ca dân tộc.

Mẫu kết bài 3:

Tác phẩm là một bức tranh chân thực, sinh động về (vấn đề nghị luận). Qua đó, tác giả thể hiện tình cảm, thái độ của mình đối với (vấn đề nghị luận). Tác phẩm đã để lại trong lòng người đọc nhiều cảm xúc sâu lắng.

Mẫu kết bài 4:

Tác phẩm đã thể hiện một tư tưởng, tình cảm cao đẹp, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đó là (tư tưởng, tình cảm cao đẹp). Tác phẩm đã để lại trong lòng người đọc nhiều suy ngẫm và bài học quý giá.

Mẫu kết bài 5:

Tác phẩm là một khúc ca (vấn đề nghị luận). Qua đó, tác giả thể hiện niềm tự hào, niềm tin vào (vấn đề nghị luận). Tác phẩm đã góp phần bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước trong lòng người đọc.

Mẫu kết bài Chung cho thơ lớp 9

Mẫu kết bài 1:

Khép lại bài thơ, trong lòng người đọc vẫn bồi hồi bao cảm xúc. Tác giả đã gieo vào lòng chúng ta bao cảm xúc dạt dào không chỉ cho hôm nay mà còn mãi mai sau về (vấn đề nghị luận). Chính điều đó đã tạo nên sức sống bất diệt cho tác phẩm, làm cho người đọc càng yêu thế giới văn học hơn.

Mẫu kết bài 2:

Bằng bút pháp nghệ thuật điêu luyện, ngôn ngữ thơ giàu hình ảnh, nhịp điệu, tác giả đã thể hiện thành công (vấn đề nghị luận). Tác phẩm là một minh chứng tiêu biểu cho phong cách thơ của tác giả, góp phần làm phong phú thêm cho nền thơ ca dân tộc.

Mẫu kết bài 3:

Tác phẩm là một bức tranh chân thực, sinh động về (vấn đề nghị luận). Qua đó, tác giả thể hiện tình cảm, thái độ của mình đối với (vấn đề nghị luận). Tác phẩm đã để lại trong lòng người đọc nhiều cảm xúc sâu lắng.

Mẫu kết bài 4:

Tác phẩm đã thể hiện một tư tưởng, tình cảm cao đẹp, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đó là (tư tưởng, tình cảm cao đẹp). Tác phẩm đã để lại trong lòng người đọc nhiều suy ngẫm và bài học quý giá.

Mẫu kết bài 5:

Tác phẩm là một khúc ca (vấn đề nghị luận). Qua đó, tác giả thể hiện niềm tự hào, niềm tin vào (vấn đề nghị luận). Tác phẩm đã góp phần bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước trong lòng người đọc.

Mẫu kết bài Chung cho thơ lớp 10

Mẫu kết bài 1:

Khép lại bài thơ, trong lòng người đọc vẫn bồi hồi bao cảm xúc. Tác giả đã gieo vào lòng chúng ta bao cảm xúc dạt dào không chỉ cho hôm nay mà còn mãi mai sau về (vấn đề nghị luận). Chính điều đó đã tạo nên sức sống bất diệt cho tác phẩm, làm cho người đọc càng yêu thế giới văn học hơn.

Mẫu kết bài 2:

Bằng bút pháp nghệ thuật điêu luyện, ngôn ngữ thơ giàu hình ảnh, nhịp điệu, tác giả đã thể hiện thành công (vấn đề nghị luận). Tác phẩm là một minh chứng tiêu biểu cho phong cách thơ của tác giả, góp phần làm phong phú thêm cho nền thơ ca dân tộc.

Mẫu kết bài 3:

Tác phẩm là một bức tranh chân thực, sinh động về (vấn đề nghị luận). Qua đó, tác giả thể hiện tình cảm, thái độ của mình đối với (vấn đề nghị luận). Tác phẩm đã để lại trong lòng người đọc nhiều cảm xúc sâu lắng.

Mẫu kết bài 4:

Tác phẩm đã thể hiện một tư tưởng, tình cảm cao đẹp, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đó là (tư tưởng, tình cảm cao đẹp). Tác phẩm đã để lại trong lòng người đọc nhiều suy ngẫm và bài học quý giá.

Mẫu kết bài 5:

Tác phẩm là một khúc ca (vấn đề nghị luận). Qua đó, tác giả thể hiện niềm tự hào, niềm tin vào (vấn đề nghị luận). Tác phẩm đã góp phần bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước trong lòng người đọc.

Mẫu kết bài Chung cho thơ 12

Mẫu kết bài 1:

Khép lại bài thơ, trong lòng người đọc vẫn bồi hồi bao cảm xúc. Tác giả đã gieo vào lòng chúng ta bao cảm xúc dạt dào không chỉ cho hôm nay mà còn mãi mai sau về (vấn đề nghị luận). Chính điều đó đã tạo nên sức sống bất diệt cho tác phẩm, làm cho người đọc càng yêu thế giới văn học hơn.

Mẫu kết bài 2:

Bằng bút pháp nghệ thuật điêu luyện, ngôn ngữ thơ giàu hình ảnh, nhịp điệu, tác giả đã thể hiện thành công (vấn đề nghị luận). Tác phẩm là một minh chứng tiêu biểu cho phong cách thơ của tác giả, góp phần làm phong phú thêm cho nền thơ ca dân tộc.

Mẫu kết bài 3:

Tác phẩm đã thể hiện một tư tưởng, tình cảm cao đẹp, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đó là (tư tưởng, tình cảm cao đẹp). Tác phẩm đã để lại trong lòng người đọc nhiều suy ngẫm và bài học quý giá.

Mẫu kết bài 4:

Tác phẩm là một bức tranh chân thực, sinh động về (vấn đề nghị luận). Qua đó, tác giả thể hiện tình cảm, thái độ của mình đối với (vấn đề nghị luận). Tác phẩm đã để lại trong lòng người đọc nhiều cảm xúc sâu lắng.

Mẫu kết bài 5:

Tác phẩm đã thể hiện một tư tưởng, tình cảm cao đẹp, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đó là (tư tưởng, tình cảm cao đẹp). Tác phẩm đã để lại trong lòng người đọc nhiều suy ngẫm và bài học quý giá.

Trên đây là tổng hợp các mẫu kết bài chung cho thơ hay nhất mà chúng tôi tuyển chọn được cho bạn, hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm những cách kết thúc bài hay và độc đáo, đồng thời nâng cao khả năng viết bài của mình.